Pelastuslaitos kieltää avotulen tekemisen Varsinais-Suomessa

Julkaistu 30.5.2018 klo 15.50


Tiedote. Julkaistu: 30.05.2018, 13:54
Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Metsäpaloindeksi on Varsinais-Suomen alueella lukemassa 6/6, tuuli voimistunut ja suuren metsäpalon riski erittäin korkea. Pelastuslaitos kieltää alueellaan kaiken avotulen tekemisen kulotukset mukaan lukien (Pelastuslaki 379/2011 6 §). Kielto on voimassa, kunnes indeksi laskee alle 5,6:n. Pelastuslaitos tiedottaa kiellon päättymisestä.

Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Varomattomasta tulen käsittelystä voi seurata sakkorangaistus.

Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta. Kevytrakenteiset suoraan maapohjalle asetettavat ja helposti tuulessa kaatuvat grillit ja vastaavat tulisijat katsotaan avotulen teoksi ja ovat kiellettyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi kertakäyttögrillit. Sen sijaan avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Yritystoiminnassa, joka voi aiheuttaa kipinöintiä, tulee olla erittäin varovainen. Jos tällaista työtä, kuten esimerkiksi metsätyötä tehdään, on toiminnanharjoittajan omin toimenpitein huolehdittava siitä, että kipinöinti ei aiheuta metsäpalon vaaraa (Pelastuslaki 14 §). Metsäpalon aiheuttajana voi olla myös esimerkiksi metallityöstä tai huonosti tumpatusta savukkeesta lähtenyt kipinä.

Lisätiedot:

päivystävä päällikkö Mika Kontio, p. 044 907 3500

Kuvassa aluepelastuslaitos sammuttaa metsäpaloa

Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta maakunnan kaikissa 27 kunnassa. Palvelut tuotetaan vuorokauden ympäri toiminta-alueella, joka käsittää noin 20 000 neliökilometriä. Lähes puolet alueesta on vesistöä. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita viiden kunnan alueella: Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Paraisilla sekä Naantalissa.