Osaamisen jakamista ja säästöä - Lieto, Kaarina, Paimio ja Sauvo yhdistivät laskentapalvelunsa

Julkaistu 18.1.2017 klo 12.40

Liedon, Kaarinan, Paimio ja Sauvon talous- ja palkkahallinto yhdistyivät vuoden alussa. Tulevaisuuteen katsova uudistus tuo kunnille monia hyötyjä. Työresurssit voidaan nyt kohdentaa järkevämmin ja varmistaa, että henkilöstölle on tarjolla töiltä jatkossakin, esimerkiksi sote-uudistuksen jälkeen.

  • Kunnissa tehtävä talous- ja henkilöstöhallinnon työ on hyvin samankaltaista. Yhdistetty organisaatio tuo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi työnjakoon, sijaisjärjestelyihin, henkilöstön erikoistumiseen, tietotaidon jakamiseen ja johtamiseen, kertoo yksikköä johtava laskentapäällikkö Merja Uuttu.

Henkilöresurssien järkevämmän käytön lisäksi muutoksen uskotaan tuovan taloudellisia säästöjä esimerkiksi tulevien ohjelmistojen hankinnassa, kun jokainen kunta ei tahoillaan hanki, päivitä ja ylläpidä eri järjestelmiä. Kustannussäästöjä on kaikkiaan laskettu syntyvän 17 % aiempaan tasoon verrattuna.

Työntekijät Kaarinan palvelukseen

Uudistus toteutetaan ensivaiheessa niin kutsuttuna vastuukuntamallina, jossa Kaarina toimii isäntäkuntana. Muiden kuntien henkilöstöä siirtyi muodollisesti Kaarinan palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.1.2017 alkaen, fyysisesti samoihin tiloihin siirrytään myöhemmin. Henkilöstöä on yhteensä 33. Joulukuussa järjestettiin yhteinen tutustumispäivä:

  • Päivä oli onnistunut ja oli mukava tavata uusia kollegoja ja oman tiimin jäseniä, tiiminvetäjät Virpi Nieminen ja Teija Hänti toteavat.

Myöhemmin osakeyhtiöksi

Vastuukuntamallista siirrytään osakeyhtiömalliin vuoden 2019 alussa. Osakeyhtiö päädyttiin perustamaan vasta myöhemmin, jotta yhteinen toiminta saadaan sujuvammin käynnistettyä. Osakeyhtiömalli tuo lisäarvoa toiminnalle:.

  • Vastuukunta ei voi myydä palveluita toisen kunnan omistamalle tytäryhteisölle. Osakeyhtiömallissa taas tämä on mahdollista. Palveluita voidaan jatkossa tarjota myös muillekin kunnille, toteaa Kaarinan talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen.

Sopimus viimeisteltiin 13.1.2017 yhteisessä allekirjoitustilaisuudessa. Yhteistoimintaa varten on perustettu 10-jäseninen johtokunta, jossa kaikilla kunnilla on 1-4 jäsentä.

Laskentapalvelukeskuksen allekirjoitus, Liedon kunnanjohtaja Esko Poikela ja toimalajohtaja Rauno Peltola
Sopimus allekirjoitettiin 13.1.2017. Sopimusta allekirjoittamassa Liedon kunnanjohtaja Esko Poikela ja toimialajohtaja Rauno Peltola

Lisätietoja:

laskentapäällikkö Merja Uuttu, p. 050 314 6193
talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen, p. 050 373 9116