Nuorten työpajatoimintaan avustusta 180 000 euroa

Julkaistu 2.6.2020 klo 11.22

Liedon kunnan nuorten työpajatoiminnan Elämänlanka-hanke on saanut tänä vuonna avustusta 180 000 euroa. Aluehallintoviraston myöntämä avustussumma on Varsinais-Suomen suurin.

Elämänlanka-hankkeen tavoitteena on edistää lietolaisten 16-28 vuotiaiden nuorten työllistymistä ja koulutukseen hakeutumista. Hanke tarjoaa työ-, yksilö-, ja ryhmävalmennusta ja tekee monialaista yhteistyötä.

Elämänlanka-hanke on osa Työllistämispalvelut Kisällin toimintaa ja tarjoaa mahdollisuuden työelämätaitojen harjoitteluun pajaympäristössä

Hankkeen asiakkaat saavat tukea työ- ja koulutushakuun, elämänhallintataitojen kehittämiseen, motivaation vahvistumiseen ja toimintakyvyn kohenemiseen.

Työpajalla tapahtuvasta toiminnasta voi saada oppilaitoksen hyväksymiä opintosuorituksia ja asiakas voi suorittaa toisen asteen opintoja jo pajalla ollessaan.

Toimintaa kehitetään työelämälähtöisesti ja nuorten antamaa palautetta hyödyntäen.

Elämänlanka-hankkeessa painotetaan tällä hetkellä työpajatoiminnan opinnollistamista yhteistyössä oppilaitosten kanssa, monialaisen yhteistyön kehittämistä sekä toiminnan markkinointia.