Lieto seitsemännellä sijalla valtakunnallisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä

Julkaistu 16.1.2014 klo 11.00

Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti useiden keskeisten toimialojen sekä julkisten palveluiden koettua asiakastyytyväisyyttä ja –uskollisuutta. Tutkimuksessa on tutkittu asukkaiden tyytyväisyyttä kuntien tarjoamiin palveluihin.

Tutkimuksessa voidaan havaita, että asukkaiden tyytyväisyys kuntapalveluihin on laskussa - tyytyväisyysaste on pudonnut viime vuodesta, mutta pysyy edelleen tyydyttävällä tasolla.

Valtakunnallisessa vertailussa Lieto on sijalla 7. Kauniainen saa korkeimmat asukastyytyväisyyspisteet.  Toiseksi yltää Pirkkala ja kolmanneksi Naantali.

Lounais-Suomen kunnista Naantali (3.), Lieto (7.), Kaarina (16.) ja Raisio (17.) ovat edelleen 20 parhaan kunnan joukossa.

Ympäryskunnat pärjäävät tutkimuksessa yleisesti hyvin. Top-10:ssä peräti kahdeksan kuntaa sijaitsee suuren kaupungin vieressä.

Harva suomalainen kokee asuvansa sellaisessa kunnassa, mitä suosittelisi kavereilleen tai tuttavapiirilleen. Valtakunnallisella tasolla suosittelijoita on vain 28 %. Suuria erojakin kuntien välillä on. Lietoa suosittelisi 48,6 % kyselyyn vastanneista.

Tulokset perustuvat n. 12,000 satunnaisesti Suomessa tehtyyn puhelinhaastatteluun elo-joulukuun aikana v. 2013. Tiedonkeruusta vastasi Norstat Finland Oy.