Lieto on tuplaantunut kaavoitusjohtaja Niemen kaudella

Julkaistu 17.12.2015 klo 8.58

Vuodenvaihteessa eläkkeelle siirtyvä kaavoitusjohtaja Markku Niemi aloitti virassaan kunnan ensimmäisenä kaavapuolen asiantuntijana vuonna 1983. Sitä ennen hän oli jo tehnyt konsulttina kunnalle töitä viitisen vuotta.

Se oli tietoinen valinta, että tulin juuri Lietoon. Kun minut valittiin virkaan, eräs työkollegani, maisema-arkkitehti onnitteli minua sanoen: ”Suhtaudu pieteetillä. Lieto on vanhaa kulttuurimaisemaa”, muistelee Niemi.

Liedossa on ollut kasvun edellytykset, ja muutos on ollut valtava 30 vuoden aikana. Kaikki on tuplaantunut.

Kaavatyössä  Niemellä on ollut lähtökohtana, että sen, mitä tehdään, pitää istua olevaan. Hän on pitänyt tärkeänä sitä, että vanhaa rakennetta säilyy ja ajallinen kerroksellisuus jää näkyviin.

Kun Markku Niemi tuli Liedon palvelukseen, asukasluku ylitti juuri 10.000 rajapyykin. Liedon keskustaksi oli määritelty yleiskaavassa kirkonseutu asemanseudun sijaan. Keskustaa rakennettiin voimakkaasti, mutta nuoren kaavoittajan silmin raskaan lähiömäisellä ja ankealla ilmeellä.

Liedon keskusta-alueella haettiin arkkitehtikilpailulla suuntaa kehitykselle ja oikeaa mittakaavaa rakentamiselle kulttuuriympäristö huomioiden ensimmäisen kerran 1980-luvulla ja uudelleen vuonna 2010. Niemen mukaan keskustan toteutuksessa on tavoiteltu pikkukaupunkimaisuutta ja saavutettukin.

Liedolle on haettu tällä seudulla se rooli, mikä sille kuuluu. Pientalo- ja omakotirakentamisessa Lieto on ollut seudun ykkönen pitkään. Liedon pientaajamainen rakenne on ollut tälle kehitykselle otollinen. On voitu rakentaa eri puolille kuntaa lähipalveluihin tukeutuen, jolloin saadaan idyllisiä alueita.

Oma menestystarinansa on Lietoon kasvanut yrityskeskittymä Turun ohikulkutien varrella. Kun Markku Niemi tuli Lietoon, Tuulissuolla tehtiin ensimmäistä asemakaavaa ja Avantissa louhittiin kalliota sillä silmällä, että aluetta voidaan myöhemmin hyödyntää.

Tuulissuo on kasvanut teollisuusalueena, josta löytyy  tilaa  kaikenlaisille toimijoille. Avantin alue on kehittynyt seudullisesti merkittävänä logistiikan sekä raskaan kaluston myynnin ja huollon keskittymänä.

Niemi antaa kolme syytä sille, miksi Lieto on selvinnyt yhtenä voittajana, kun yritykset ovat hakeneet paikkaansa tällä seudulla:

  • sijainti
  • perustamisolosuhteet sekä
  • kunnan yrittäjäystävällinen asenne ja joustavuus

Toimintamalli yrityspuolelta

Olen määrätietoisesti pyrkinyt välttämään byrokraattista  toimintamallia.

Oma otteeni ei ole tyypillisen viranomaismainen. Pitkä virkaura huomioonottaen pidän sitä saavutuksena. Uskon ja toivon, että se jää myös jälkeeni, pohtii Markku Niemi.

Liedo kaavoituksessa  ja  rakennusvalvonnassa toimitaan konsulttimaisella, ratkaisukeskeisellä otteella ja tehdään tuloksellista työtä. Juuri tästä asiakaslähtöisyydestä ja joustavuudesta tulee paljon myönteistä palautetta. Kun tulee asiakas, meidän tehtävämme on mahdollistaa, oli hän sitten yrittäjä tai asuntotontista kiinnostunut, linjaa Niemi.

Yleistä kunnissa on, että kun tontit eivät liiku, todetaan vain, että ne eivät nyt mene kaupaksi. Liedossa tähän kohtaan on kuitenkin viritetty yhdenlainen hirttosilmukka, sillä tontinmyynnin voitoista on laskettu vuosittain parin miljoonan tulo kunnan käyttötalouteen. Sen  takia  töitä  joudutaan  tekemään  hartiavoimin, jos kauppa ei käy normaalisti. Mietitään keinoja myynnin vauhdittamiseksi ja käännetään tarvittaessa kaikki kivet.

Ammattirakentajat eivät ole syntyneet Lietoon vahingossa. Tänä  päivänä jo toinen puoli pientalorakentamisesta  syntyy  heidän varassaan. Koko ajan meillä eletään ajan hermolla: haistelemme minkälaiselle toteutukselle kulloinkin on kysyntää. Sama pätee yrityspuolella. Kunnan kanssa yhteistyössä toimii yrittäjiä, jotka rakentavat halleja myydäkseen ja vuokratakseen niitä edelleen, valottaa Niemi.

Liedolla loistava tulevaisuus

Väistyvän kaavoitusjohtajan mukaan Liedon tulevaan nousuun on varauduttu. Kunnalla on maa- ja tonttivarantoa sekä suunnitteluvalmiutta.

Kun pitkään etsinnässä olleen Liedon ohitustien sijainti alkaa selvitä, mahdollistuu uusien kasvualueiden tarkempi suunnittelu.

Nykyiseen valtatiehen tukeutuvien alueiden kehittäminen on viivästynyt, koska ohitustiekysymys on roikkunut. Kymppitien varsi tuleekin kokemaan ison muutoksen tulevaisuudessa, kun sen muuttaminen katumaiseksi mahdollistuu.

Liedon  keskustan  liikekortteleissa trendi tulee jo seuraavalla laajennuskierroksella olemaan se, että autoja viedään maan alle ja maa-alueita otetaan jalankulun käyttöön.

Povaan Liedolle hallittua kasvua ja hienoa tulevaisuutta.  Kaikki  edellytykset ovat olemassa, kun pidetään sama henki yllä, päättää Markku Niemi.

Markun läksiäisiä vietetään kakkukahvin merkeissä tänään torstaina 17.12. klo 13.00-15.30 kunnantalolla.

Tervetuloa!