Lietekaivokyselyt lietolaisille syyskuussa

Julkaistu 17.9.2020 klo 14.49

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti syksyllä 2018 siirtää asumisessa syntyvien jätevesilietteiden kuljetuksen kuntien omistaman jätehuoltoyhtiön Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämäksi.

LSJH valmistautuu lietekuljetusten kilpailutukseen postittamalla vuoden 2020 loppuun mennessä kunta kerrallaan omistajakuntiensa kiinteistölle lietekaivokyselyn.

Kysely postitetaan viikolla 39 niille Liedossa sijaitseville asuinkiinteistöille, jotka eivät kuulu viemäriverkostoon. Kyselyyn voi vastata aina 21.10. asti.

Kyselyyn vastaaminen tärkeää

Kyselyllä kartoitetaan kiinteistöillä käytössä olevien lietekaivojen tyypit ja tilavuudet sekä lietetyhjennystarpeet kuljetusten yhteiskilpailutuksen onnistumiseksi ja lietepalveluiden varmistamiseksi asukkaille.

On tärkeää, että kaikki kyselyn saavat kiinteistöt vastaavat kyselyyn. Mitä tarkemmin lietekaivojen ja lietteen määrät pystytään tässä vaiheessa määrittämään, sitä paremmin kilpailutus onnistuu ja voidaan varmistaa, että asukkaat saavat kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun jatkossakin.

Vastauksia toivotaan myös niiltä kyselyn saaneilta kiinteistöiltä, joilla ei ole lietekaivon tyhjennystarvetta, jotta ajankohtaiset kiinteistötiedot saadaan päivitettyä LSJH:n asiakasrekisteriin.

LSJH:n kiinteistöille lähettämään kyselyyn voi vastata joko kiinteistöille postitettavalla paperisella lomakkeella tai LSJH:n sähköisessä asioinnissa

Lieteneuvontaa Liedon kirjastossa 6.10.

LSJH:n palveluneuvojat ovat tiistaina 6.10. klo 16.30–18.00 paikalla Liedon kirjastossa, jossa he auttavat kyselyyn vastaamisessa ja vastaavat lietteen kuljetuksia koskeviin kysymyksiin. Palveluneuvojilta voi kysyä myös esimerkiksi jätteiden lajittelusta.

Tilaisuus ei ole luonteeltaan yleinen infotilaisuus, vaan kirjastossa tarjotaan henkilökohtaista neuvontaa. Paikalle voi saapua vain terveenä ja turvavälit huomioiden.

Koronavirustilanteen vuoksi tilaisuus voidaan joutua siirtämään Facebookiin. LSJH ilmoittaa mahdollisista tilaisuuteen liittyvistä muutoksista kotisivuillaan.

Apua kyselyn täyttämiseen saa kirjeen mukana tulevasta oppaasta tai LSJH:n asiakaspalvelusta, puh. 0200 47 470 (ma–pe klo 9–15) tai asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Lisätietoja:  

Usein kysyttyjä kysymyksiä lietteiden keräyksestä.  https://www.lsjh.fi/fi/neuvonta/usein-kysyttya/

Lietteiden keräys LSJH:n omistajakunnissa.  https://www.lsjh.fi/fi/kiinteiston-jatehuolto/lietteiden-kerays/

Lietteiden keräys haja-asutusalueella -esite. https://www.lsjh.fi/fi/tuote/lietteiden-kerays-haja-asutusalueilla-esite/