Liedossa selvitetään kunnan kiinteistöjen energiatehokkuutta

Julkaistu 12.12.2017 klo 8.00

Liedon kunta on lähtenyt mukaan ELLE-hankkeeseen, jossa kuntia autetaan kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa ja uusiutuvan energian käytön lisäämisessä. Ratkaisuja ja hankintoja lähestytään uudesta näkökulmasta kehittämällä kuntien ja yritysten välistä markkinavuoropuhelua. Hanke käynnistettiin syyskuussa 2017 ja se päättyy helmikuussa 2020.

Hankkeeseen sisältyviä toimenpiteitä ovat:

  1. Kunnan kiinteistöjen perustietojen kokoaminen: Kootaan yhteen kuntien kiinteistöjen perustietoja, mm. sisä- ja kattopinta-ala, lämmitysmuodot, remontit sekä tunnistetut tulevaisuuden korjaustarpeet. Perustiedot avataan avoimeen rajapintaan, jolloin ne ovat yritysten hyödynnettävissä. Rajapinnan kautta yrityksille realisoituu myös kiinteistöihin liittyvä liiketoimintapotentiaali.
  2. Valittujen kiinteistöjen energiankulutuksen kehittämistarpeiden ja -mahdollisuuksien kartoitus: Läpikäydyistä kiinteistöistä valitaan ne, joista energia-asiantuntija kartoittaa tarkemmin energiankulutuksen kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Kartoitettavat kiinteistöt ja asiat sovitaan yhdessä kuntien kanssa. Niitä voivat olla esimerkiksi uusiutuvan energian mahdollisuudet, älyratkaisut, energiaremontit, energiatehokkuuteen liittyvät toimenpiteet ja tarpeet tarkemmista katselmuksista.
  3. Markkinavuoropuhelu energiatehokkuuden parantamiseen tai uusiutuvan energian lisäämiseen liittyvissä hankinnoissa: Yrityksille ja kuntien edustajille järjestetään yhteisiä markkinavuoropuhelutilaisuuksia, joissa keskustellaan kuntien tarpeista, yritysten tarjoamista ratkaisuista ja takaisinmaksuajoista. Tilaisuuksia voidaan järjestää teemoittain (esim. talotekniikka, aurinkoenergia, lämmön talteenotto jne.) tai kunnittain/alueittain riippuen kilpailutusaikatauluista ja kuntien toiveista. Vuoropuhelu voi olla kuntien yhteinen liittyen tiettyyn tarpeeseen tai kunnan oma, mikäli esiin noussut tarve on erityinen. Useamman kunnan yhteiset markkinavuoropuhelut voivat parhaimmillaan johtaa myös kustannustehokkaisiin yhteishankintoihin.
  4. Seuranta ja jatkotoimet: Saatujen kokemusten pohjalta luodaan kuntien käyttöön toimintamalli, jonka pohjalta kuntien on helppo vakiinnuttaa markkinavuoropuhelu osaksi kunnan jatkuvaa elinvoiman kehittämistyötä. Valonian energia-asiantuntija voi myös auttaa kuntia kilpailutusprosessin jatkamisessa. Hyvät hankintakäytännöt voivat tuoda kuntiin uusia työtapoja sekä elävöittää kotimarkkinoita lisäten näin alueen elinvoimaisuutta.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat energiaan ja kuntien kiinteistöihin liittyviä palveluita ja ratkaisuja tarjoavat pk-yritykset. Suunniteltavat energiatoimenpiteet kohdentuvat mukana oleviin yhteistyökuntiin.

Rahoitus ja hallinto

Elle-hankkeen rahoitus saadaan Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020. Hakijana on Valonia / Varsinais-Suomen liitto. Hankkeen yhteistyökumppaneiksi ovat 11/2017 mennessä sitoutuneet Kemiönsaari, Lieto, Loimaa, Salo, Somero ja Uusikaupunki. Mukaan otetaan vielä lisää kuntia.

Kuntakohtainen osallistumismaksu on 1 000 – 3 000 euroa/vuosi (alv 0 %). Maksun suuruus määräytyy mukaan otettavien kiinteistöjen lukumäärän mukaan.

ELLE-hankkeen käytännön toiminnasta vastaa Valonian energiatekninen asiantuntija Tero Viander. Yhteydenpito kuntiin hoidetaan kunnan nimeämän yhteyshenkilön / henkilöiden kautta.

Hankkeella on ohjausryhmä, johon kuuluu ympäristö ja energia-alan asiantuntijoita sekä kunta- ja yrityssektorin edustajia.

Lisätiedot

Tero Viander, energiatekninen asiantuntija, puh. 040 521 2729

etunimi.sukunimi@valonia.fi
 

Valonia on Varsinais-Suomen kuntien kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija. Valonia on ympäristövastuullisen Varsinais-Suomen suunnannäyttäjä ja toimii osana Varsinais-Suomen liittoa.