Liedon pohjavesialueille laaditaan suojelusuunnitelma

Julkaistu 14.6.2019 klo 13.14

Liedon kunta ja Varsinais-Suomen ELY-keskus laativat yhteistyössä Liedon pohjavesialueiden suojelusuunnitelman.

Suunnitelman laadinta on käynnissä ja siitä vastaa konsultti. Kunnan pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset on tarkistettu ELY-keskuksen toimesta vuoden 2017 aikana. Uuden luokituksen mukaan Liedossa sijaitsee 6 pohjavesialuetta, joille suunnitelma tehdään.

Suojelusuunnitelman tarkoituksena on pyrkiä suojelemaan pohjavesialueet ehkäisemällä pohjaveden laadun heikkenemistä ja säilyttämään pohjavesiesiintymien antoisuudet ennallaan.

Suojelun ensisijaisena tavoitteena on kaikkien uusien riskien välttäminen ja olemassa olevien riskien minimointi.

Suojelusuunnitelmassa kuvataan Liedon pohjavesialueiden hydrogeologisia olosuhteita, pohjaveden laatua sekä riskejä.

Pohjavesiolojen ja riskien kartoittamiseksi tullaan suorittamaan myös maastokäyntejä pohjavesialueilla. Selvitysten pohjalta määritellään suojelutoimenpiteet.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma tulee valmistuessaan kunnan internetsivuille kaikkien nähtäville ja kommentoitavaksi.

Pohjavesialueet kartalla