Liedon kunnan Suomi 100 –rahasto

Julkaistu 3.5.2017 klo 16.42

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Meneillään on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi, joka näkyy koko vuoden koko Suomessa ja myös Suomen rajojen ulkopuolella.  Juhlavuoden teema on yhdessä. Sen mukaisesti vuotta rakennetaan ja vietetään suomalaisten ja Suomen ystävien yhteistyönä.

Liedon kunta perusti juhlavuoden kunniaksi Suomi 100 –rahaston vuosille 2017 – 2019.

Liedon kunnan Suomi 100 –rahaston varojen käyttötarkoitus

Rahastoon kertyneet varat osoitetaan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännöstä ilmeneviä tavoitteita edistävään toimintaan ja hankintoihin.

Erityisesti pyritään edistämään vanhusten ja vammaisten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, sosiaaliturvassa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa.

Liedon kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto on oikeutettu tekemään esityksiä rahaston varojen käytöstä Liedon kunnanhallitukselle, joka päättää varojen käytöstä.

Rahaston kerryttäminen

Vuosien 2017 – 2019 ajan Liedon kunnan Suomi 100 –rahastoon voivat lahjoituksia tehdä myös yksityiset henkilöt, yritykset ja yhteisöt.

Liedon kunnanvaltuuston talousarviopäätöksen mukaisesti kunta sijoitti rahastoon 35 000 euroa tammikuussa 2017.

Liedon kunta laatii vuosittain selvityksen rahaston varojen määrästä ja käytöstä sekä loppuselvityksen rahastokauden päättyessä 31.12.2019. Tällöin mahdollisesti jäljellä olevat varat käytetään rahaston käyttötarkoituksen mukaisesti.

Lahjoitukset rahastoon: Liedon Säästöpankki FI51 4309 0010 4932 60

Lisätietoja:

Rauno Peltola
toimialajohtaja, hallintopalvelut
rauno.peltola(a)lieto.fi