Liedon keskustan puistokyselyn tulokset

Julkaistu 5.6.2017 klo 11.03

Puistokysely toteutettiin kyselylomakkeella, joka sisälsi kysymyksiä koskien keskustan puistoja (Keskuspuisto ja Jokiranta) ja niiden kehittämistä Liedossa. Kysely oli avoinna ajalla 30.3. – 21.4.2017.

Kyselyyn saatiin yhteensä vastauksia 87 kpl, joista 77 kpl oli sähköisesti täytetty ja 10 kpl paperisia vastauslomakkeita. Vastauksista saatiin tietoa puistojen ja niihin liittyvien toimintojen puutteista, mutta myös alueiden vahvuuksista. Kyselyn tulokset ovat arvokasta lähtötietoa keskustan puistojen suunnittelun tueksi.

Kyselyn tuloksien perusteella kuntalaiset käyttävät puistoalueita eniten ulkoiluun, lasten leikkipaikkana, läpikulkuun ja piknikkiin. Kuntalaiset toivoivat yleisesti puistoalueille lisää penkkejä, pöytiä, roska-astioita, monipuolisia lasten leikkivälineitä, ulkokuntoiluvälineitä ja istutuksia. Monipuoliset leikkipaikat, koirapuisto, liikennepuisto ja kävelyreitit koettiin tärkeimmiksi toiminnoiksi, joita toivottiin edelleen kehitettäviksi puistoalueilla.

Jokirannan nykyisinä hyvinä ominaisuuksina pidettiin rauhallisuutta, liikennepuistoa, matonpesupaikkaa, maisemaa, kehittämismahdollisuuksia, luontoa ja muumipuistoa. Huonoina asioina koettiin joenvarsipolun ja penkkien puuttuminen sekä alueen kehittämättömyys ja hoitamattomuus.

Keskuspuiston alueella häiritsi epäsiisti niittyalue ja roskaaminen. Hyvinä nykyisinä ominaisuuksina pidettiin kasvillisuutta, monipuolisuutta, ulkoliikuntavälineitä, hiihtolatuja, pulkkamäkeä ja liikuntamahdollisuuksia.

Puistokyselyn perusteella lasten liikennepuistoa esitettiin siirrettäväksi Keskuspuistoon, kunnantalon viereiselle Mestarinaukiolle. Jokirannan ja Keskuspuiston lisäksi toivottiin kehitettäviksi alueiksi ja toiminnoiksi eniten Keisvuorta, koirapuiston rakentamista ja joenvarsipolkuja molemmin puolin jokea. Myös Taatilan aluetta ja kävelyreitistöjä toivottiin kehitettävän.

Linkki:  Liedon keskustan puistokyselyn tulokset (pdf)

Lisätietoja antaa:

Projektityöntekijä Milla Santalehto
milla.santalehto(a)lieto.fi
p. 040 3560857