Liedon ja Tarvasjoen kunnat yhdistyvät

Julkaistu 29.12.2014 klo 8.53

Kuntajakoa on muutettu siten, että Tarvasjoen kunnan toiminta lakkaa 31.12.2014. Tarvasjoen kunta yhdistyy Liedon kuntaan 1.1.2015.

Valtioneuvosto päätti 12.6.2014 kuntien yhdistymisestä kuntarakennelain perusteella.

Yhdistetyn kunnan nimi on Liedon kunta ja se käyttää Liedon kunnan vaakunaa. Yhdistymisen myötä Liedon asukasmäärä kasvaa noin 19 100 asukkaaseen.

Yhdistetyn kunnan kunnanjohtaja on Liedon kunnanjohtaja Esko Poikela. Tarvasjoen kunnanjohtaja Oili Paavola on nimitetty kehitysjohtajaksi.

Yhdistetyn kunnan valtuusto ja hallitus aloittivat yhdistymissopimuksen mukaisesti toimikautensa jo vuoden 2014 aikana.

Yhdistymisen tavoitteet

Yhdistymisen tavoitteena on turvata lakisääteiset peruspalvelut yhdistetyn kunnan kaikissa osissa ja vahvistaa Liedon kunnan asemaa Turun kaupunkiseudun itäisen alueen asumisen, palvelujen ja työpaikkojen keskuksena.

Yhdistetyn kunnan päätavoitteet ovat:

  • lähipalvelujen ja palvelujen saatavuuden turvaaminen
  • kuntatalouden vakauden parantaminen
  • kunnan elinvoiman ja kehityksen vahvistaminen
  • kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen ja yhteisöllisyyden tukeminen.