Liedon Keskuskoulun kuntotutkimukset aloitetaan heinäkuussa

Julkaistu 3.7.2020 klo 14.43

Liedon Keskuskoulun kuntotutkimukset aloitetaan heinäkuussa ja tutkimukset valmistuvat syyskuun alussa.

Liedon Keskuskoulun kuntotutkimuksen tekijäksi valittiin Inspecta Oy

Liedon Keskuskoulun kuntotutkimuksen perusteena käytetään käyttäjien palautteen mukaan tehtyä listaa, joissa on merkitty huolta aiheuttavat luokkatilat ja valmistuskeittiön tiloja. Kuntotutkimuksessa tutkitaan sisäilman turvallisuus, terveellisyys ja altistumisolosuhteet sekä tehdään muun muassa asbesti- ja haitta-ainekartoitus koko kouluun. Rakenteita avaavia tutkimuksia tehdään myös ulkoseinien ulkopuolella niin maanpinnan yläpuolella kuin sokkeleissakin. Työhön kuuluu myös ilmanvaihtokanavien tutkimus, puhdistus ja ilmanvaihdon säätö. Tutkimustyöt aloitetaan heinäkuussa, jotta avaavat tutkimukset ehditään tekemään ennen koulun alkua. Sisäilmaolosuhteita tutkitaan lisäksi myös koulun alkamisen jälkeen elokuussa.

Kesän aikana kuvataan sisäpuoliset viemärit sekä salaoja- ja sadevesilinjat ja kaivetaan sokkelia esille osassa koulua.

Laajamittaisia korjauksia ei tänä kesänä tehdä, mutta välttämättömät korjaukset toteutetaan, kuten katon vuotokohtien etsiminen ja korjaaminen sekä tukittujen viemäreiden uusiminen muutamassa luokkatilassa.

Kesän aikana tehdään tila- ja sijoitussuunnitelma mahdollisia väistötiloja varten sekä selvitetään väistötilojen saatavuutta, jotta tarvittaessa niitä saadaan nopeasti käyttöön. Ilmanpuhdistimien ominaisuuksia ja käytön mahdollisuuksia selvitetään edelleen kesän aikana ja päätös niiden hankkimisesta ja sijoittamisesta tehdään loppukesällä.

Hankeryhmän muistiot ja tutkimustulokset julkaistaan Liedon kunnan nettisivuilla: Sisäilmatiedotteet

Lisätietoja:

Anne Ahtiainen, hankeryhmän puheenjohtaja
toimialajohtaja tekniset palvelut
anne.ahtiainen@lieto.fi
p. 0505590123