Liedon Keskuskoulun keittiön kuntotutkimuksissa löydettiin laajat kosteusvauriot

Julkaistu 6.8.2020 klo 8.32

Liedon Keskuskoulun keittiön kuntotutkimukset tehtiin muusta koulusta erillisenä. Tutkimus oli tilattu Liedon kunnan tilapalveluiden toimesta Sirate Oy:ltä jo toukokuussa 2020 ennen hankeryhmän perustamista ja tutkimukset tehtiin kesäkuun alussa. Tutkimusraportti saatiin heinäkuun puolivälissä.

Tutkimusten perusteella keittiön merkittävimmät ongelmat ovat ulkoseinien lämmöneristeiden laaja-alaiset kosteus- ja mikrobivauriot sekä kattovuodoista ja mahdollisesti kosteuskonvektiosta aiheutuneet yläpohjan vauriot. Lisäksi välipohja on kastunut laajalta alueelta, mikä on johtanut maitokylmiön alapuolella olevan välipohjan orgaanisten eristeiden kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen. Tutkimuksissa myös todettiin tuloilmakanavissa poikkeavia määriä mineraalivillakuituja.

Tutkimusraportissa on annettu suosituksia toimenpiteistä, joilla mikrobiepäpuhtauksille altistumista voidaan pienentää. Toimenpiteitä arvioidaan yhdessä koko koulun hankesuunnitelman yhteydessä, joten tässä vaiheessa ei aloiteta korjaustoimenpiteitä.

Keittiön työskentelyolosuhteita arvioitiin yhdessä ympäristöterveyden, työterveyden ja keittiön edustajien kanssa. Päätettiin, että koulun alkuun mennessä keittiöön asennetaan tilakohtaisia ilmanpuhdistimia, joilla voidaan vähentää merkittävästi ilman hiukkas- ja mikrobipitoisuuksia. Ilmanpuhdistimien valintaan ja huoltoon kiinnitetään erityistä huomiota, jotta laitteet ovat soveltuvia haastavaan keittiöympäristöön. Keittiö on lievästi alipaineinen, joten kosteus, ruuanvalmistuksessa syntyvät käryt ja muut mahdolliset epäpuhtaudet eivät kulkeudu ruokalan puolelle.

Työterveyslääkäri tekee arvion tilojen käytöstä elokuun aikana, jonka jälkeen päätetään tarvittaessa muista toimenpiteistä.

Liedon keskuskoulun keittiö on Liedon kunnan suurin valmistuskeittiö, jossa tarjoillaan koulupäivisin liki 900 ruoka-annosta.

Lisätietoja:

Keskuskoulun keittiön tutkimustulokset(raportti) 14.07.2020

Sisäilmatiedotteet

Anne Ahtiainen, hankeryhmän puheenjohtaja
Toimialajohtaja, tekniset palvelut
anne.ahtiainen@lieto.fi
p. 050 559 0123