Länsi-Avantintie Liedossa avataan liikenteelle 30.4.2020

Julkaistu 28.4.2020 klo 11.30

E18 Kausela-Kirismäki -hankkeessa on parannettu valtatien 10 liittymäjärjestelyjä Tammitien kohdalla Kauselan eritasoliittymän pohjoispuolella.

Valtatien 10 liikennevaloliittymä Vanhalle Härkätielle ja Tammitielle avattiin joulukuussa 2019. Aikataulun mukaisesti 30.4.2020 klo 12.00 avataan uusi Länsi-Avantintie, joka kulkee valtatieltä 10 Avantin logistiikka-alueelle.

Länsi-Avantintie tuo uuden yhteyden Avantin logistiikka-alueelta maantieverkkoon ja parantaa elinkeinoelämän logistiikan toimintaedellytyksiä Avantin alueella.

  •  Destian toteuttama Länsi-Avantintien on nyt avattu liikenteelle ja viimeistelytyöt valtatien 10 varrella jatkuvat vielä toukokuun ajan. Työt valtatien 10 ja kehätien eritasoliittymässä Kauselassa tulevat kuitenkin jatkumaan, kun hankkeen 2. rakennusvaihe käynnistyy kesällä 2020. Toisessa vaiheessa urakoitsijana toimii Kreate Oy ja siinä kehätie nelikaistaistetaan Pukkilasta Kauselaan, Kauselan eritasoliittymä parannetaan ja valtatien 10 kevyen liikenteen järjestelyt uudistetaan sekä korjataan ja rakennetaan Aurajoen ylittäviä siltoja, kertoo projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylästä.Kartta: Länsi-Avantintie avataan liikenteelle 30.4.2020.

Kartta: Länsi-Avantintie avataan liikenteelle 30.4.2020.

Seuraa hanketta:

Verkkosivuilta www.vayla.fi/turunkehatie

Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.