Kunnantalon jäähdytysjärjestelmän lauhdelämpö lämmittää kaukolämpöverkoston kiinteistöjä

Julkaistu 25.8.2020 klo 14.28

Kunnantalon uusi kaukolämpöpumppu tuottaa kunnantalon kiinteistöön jäähdytysenergiaa   hyödyntäen samalla lauhdelämmön ja lämmittäen kaukolämpöverkkoa. Kaukolämpöpumppu käyttää kunnantalon katolle asennettujen aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköenergiaa.

Liedon kunnantalon vuodesta 1993 asti toiminnassa ollut jäähdytysjärjestelmä uusittiin kesän 2020 aikana. Vanhassa laitteessa havaittiin kylmäainevuotoja ja sen sisältämä kylmäainetta freonia (R22) ei saa enää käyttää uusissa kylmälaitoksissa.

Jäähdytysjärjestelmän hankesuunnittelu käynnistyi alkuvuodesta 2020. Liedon kunnan toimitilapäällikkö Marko Tähtinen ja LVI-insinööri Jaakko Seppälä toivoivat järjestelmästä kiertotalousmallin mukaista, energiatehokasta ja nykyaikaista järjestelmää. Laitteen jäähdytysenergian tuotossa syntyvä lauhde-energia haluttiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, myös kunnantalon ulkopuolella. Laitteiston pääsuunnittelijana toimi turkulainen Ref-Engineering Oy. Järjestelmän urakoitsijaksi valittiin turkulainen Finess Energy Oy. Urakka valmistui ja laite käyttöönotettiin aikataulussa heinäkuun viimeisenä päivänä. Elokuun ensimmäisillä viikoilla on säädetty laitteistoja ja kunnantalon jäähdytysautomatiikkaa.

Laitteeksi valitulla lämpöpumpulla lauhdelämpöenergia siirretään Liedon Lämmön kaukolämpöverkostoon. Laite tuottaa 9 asteista jäähdytysvettä kiinteistöön samalla lämmittäen kaukolämpöverkoston vettä 67 asteiseksi.

”Lauhdelämpö on erittäin hyvää uusiutuvaa energiaa. Kesällä kaukolämpöverkoston lämpötila on matala, jolloin verkostoon voidaan johtaa energiatehokkaasti talteen otettuja lämpöjä. Kunnantalolla tarvitaan jäähdytystä vain kesäaikaan, joten tämä ratkaisu toimii hyvin myös kaukolämpöverkon kannalta”, sanoo Anne Ahtiainen, Liedon Lämmön toimitusjohtaja ja Liedon kunnan teknisten palvelujen toimialajohtaja.

Kunnantalolle rakennettiin lauhdutusta varten oma kaukolämpöveden pumppausasema. Osa lämpöpumpun tuottamasta lämpöenergiasta hyödynnetään kunnantalon kiinteistössä ja ylijäämä pumpataan muutaman sadan metrin päässä sijaitsevaan kaukolämmön runkolinjaan. Sieltä ylijäämälämpöä hyödyntää muutkin verkostoon liittyneet kiinteistöt.

”Liedon kunnan konserniyhtiö Liedon Lämpö Oy on panostanut kaukolämmön kehittämiseen laajentamalla kaukolämpöverkkoaan ja lisäämällä ympäristöystävällisen kaukolämmön kapasiteettiaan uusilla lämpölaitosinvestoinneilla. Hyvä ja riittävän laaja kaukolämpöverkko mahdollistaa tulevaisuudessa myös uusien energialähteiden liittämisen olemassa olevaan verkostoon. Ensimmäinen erinomainen esimerkki tästä on nyt Liedon kunnan toimesta tehty ja kokemukset hankkeesta ovat rohkaisevia”, toteaa Liedon kunnanjohtaja Esko Poikela.

Laitevalmistajan mitoituksen mukaan kone ottaa täydellä teholla sähköverkosta 95 kW sähköä, tuottaa 195 kW kylmätehoa kiinteistön jäähdytykseen ja sivutuotteena syntyy 294 kW lämpöenergiaa. Tämä lämpöenergia pystytään nyt hyödyntämään täysin kunnan kaukolämpöverkon kautta uusiokäyttöön. Tämä energian kierrätys muutti jäähdytysjärjestelmän energian kuluttajasta sen tuottajaksi. Lämpöpumppu hyödyntää kunnantalon katolle asennettujen aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköenergiaa, jolloin ostoenergian määrä vähenee entisestään.

Liedon kunnan tilapalvelut on osoittanut innovatiivisuutta lähtiessään kehittämään energiatehokkaampaa tapaa sekä kiertotalousmallin hyödyntämistä kiinteistöjen jäähdytyksessä. Suomessa vastaavanlaisia järjestelmiä on käytössä vasta muutamia, lähinnä pääkaupunkiseudulla.