Näin Liedon kunnan palvelut toimivat poikkeustilanteessa

Julkaistu 20.3.2020 klo 15.45

Päivitetty 20.3. Kierrätysmyymälä Kisällin osalta ja työllistämispalvelut Kisällin osalta, lisätty kunnan tarjoama asiointipalvelu ja Liedon kunnan varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus sekä vapaa-ajan palvelut

Asiointi kunnantalolla

Kunnanviraston Asiointipiste ja sosiaalipalveluiden neuvonta ovat toistaiseksi avoinna.

Asiointi pyydetään hoitamaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Kunnan työntekijät vastaavat suoriin puhelinnumeroihinsa, jotka löytyvät kunnan kotisivuilta. Myös kunnan puhelinvaihde on auki. Asiakastapaamiset ovat mahdollisia etukäteen sopien.

Toimielinten kokoukset hoidetaan erityisjärjestelyin ja poikkeuksista ilmoitetaan erikseen.

Ympäristöterveyspalvelut

Asiointi pyydetään hoitamaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Kunnan työntekijät vastaavat suoriin puhelinnumeroihinsa, jotka löytyvät kunnan kotisivuilta. Myös kunnan puhelinvaihde on avoinna.

Työllistäminen

Kuntouttava työtoiminta ja ryhmien toiminta on keskeytetty. Työllistämispalvelut Kisälli palvelee puhelimitse ja sähköpostitse.

Kierrätyskeskus ja kierrätysmyymälä Kisälli on suljettu.

Liedon nuoriso- ja kulttuuritoimi
Nuorisotoimen työntekijät sekä etsivät tavoittaa puhelimitse, sähköpostitse sekä some-kanavissa. Yhteystiedot löytyvät täältä. Samoin kulttuuritoimi palvelee puhelimitse ja sähköpostitse.

Liedon kunnan varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus sekä vapaa-ajan palvelut

 • Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki niitä tarvitsevat lapset. Varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta luovutaan tilanteissa, joissa lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Huoltajat tekevät harkinnan hoidon tarpeesta.
 • Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa hyvitetään 18.3.2020 alkaen varhaiskasvatusmaksu niiltä päiviltä, jolloin lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa. Hyvitykset koskevat päiviä, jotka ovat hoitosopimuksella varattu lapsen hoitopäiviksi.
 • Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja koulujen tiloissa lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.
 • Lähiopetusta järjestetään tarvittaessa esioppilaille ja 1-3 luokkien oppilaille, Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille heidän sitä tarvitessaan. Kouluun ei kuitenkaan ole pakko mennä vaan oppilaita suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.
 • Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan 1-2-luokkalaisille. Mikäli lapsi on ollut iltapäiväkerhossa, mutta ei ole osallistunut siihen enää 18.3.2020 alkaen, häneltä peritään maaliskuun maksuna 50 %, eli 60 €.
 • Muilta osin perusopetuksen, lukion, Lieto-opiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen ja kirjaston tilat suljetaan. Kirjastoauto ei myöskään liikennöi ko. aikana.
 • Opetuksessa siirrytään etäopetukseen ja -opiskeluun. Ensisijaisesti käytetään omia välineitä, mutta kouluilta voi lainata mm. iPadeja. Etäopetuksesta on annettu erillinen ohje.
 • Opetus ja opettajien velvollisuus opettaa jatkuu, samoin opettajien palkanmaksu.
 • Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Liedon kouluissa ja päiväkodeissa ei ole tällä hetkellä tiedossa yhtään koronatartuntaa.  

Älä tuo sairasta lasta varhaiskasvatukseen tai kouluun.

Liedon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut

Hallituksen linjauksen mukaisesti yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet).

Toiminnan muutokset

Infektiotilanteen hallinnan parantamiseksi pyritään lisäämään henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin, samalla kuin kiireetöntä toimintaa vähennetään ja lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista joustetaan.

 • Hammashoidossa aletaan perua kiireettömiä hoitoja 19.3. alkaen, huomioiden kuitenkin mahdollinen akuutti tarve. Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmien hoitoajat perutaan.
 • Palvelukeskus Ruska on suljettu.
 • Hyvinvointikeskuksen ulkoinen toiminta Tarvasjoella, mukaan lukien ruokasali, lehtilukusali ja asiointipiste on suljettu.
 • Tarvasjoen hyvinvointikeskuksen keittiö on kiinni. Yli 70 –vuotiaille Tarvasjoella asuville henkilöille voi noutaa lämpimän annoksen kotiin vietäväksi. Lisätietoja ja tilaukset. Tilaus jätetään noutoa edeltävänä päivänä klo 14 mennessä neuvontapuhelimeen 040 356 6344 klo 9 – 15.30.
 • Palvelusetelinä tarjottava siivouspalvelu riskiryhmille keskeytetään 13.4. saakka. Lisätietoja antaa asiakaspalvelusihteeri Hanna Nurmi, puh. 050 5243 465.
 • Kunnan asiointipalvelua voidaan myöntää (ilman palvelutarpeen arviointikotikäyntiä). Tukipalveluna myönnettävästä asiointipalvelusta peritään 12 euroa asiointikäyntiä kohden. Tätä palvelua tarjotaan riskiryhmien edustajille, jos asiointi ei muutoin järjesty.  Neuvontapuhelin 040 356 6344 klo 9 – 15.30.
 • Vammaispalveluiden toimintakeskus on suljettu.
 • Amandakodin, hyvinvointikeskuksen intervallijaksot ja ikäneuvolan käynnit siirretään myöhempään.
 • Palveluohjausta ja palvelutarpeen arvioinnit ikäihmisille tarjotaan ensisijaisesti puhelimitse.
 • Sosiaalityö toteutetaan ensisijaisesti etäyhteyksien (puhelimen, sähköpostin, skypen) avulla.
 • Kiireetön sosiaalityö voidaan siirtää myöhempään ajankohtaan.
 • Riskiryhmien ja muiden sairausryhmien määräaikaiskontrollit terveyskeskuksessa siirretään.
 • Mielenterveys- ja päihdevastaanotto pyritään hoitamaan puhelimitse.
 • Sosiaalipäivystys toimii normaalisti (virka-aikainen ja virka-ajan ulkopuolella).

Puhelinneuvontaa

Ikäihmisille ja omaishoitajille tarjotaan puhelinneuvontaa klo arkisin 9 – 15.30 kotona selviytymiseen p. 040 356 6344.

Koronaneuvontapuhelin, Härkätien terveyskeskus, yleistä neuvontaa
p. 040 6520444 ma-pe klo 9.00 - 15.30.

Sosiaalipalveluiden yleinen neuvonta p. 050 524 3784.

Päivystävä kouluterveydenhuollon puhelin 050 329 3860 arkisin klo 9-15

Lapsen, nuoren ja perheen asiat?
Perhekeskuksen neuvontapuhelin  040 484 0759 arkisin klo 11.30 - 13.00

Epäiletkö sairastuneesi koronavirukseen

Koronaviruksen tyypillisiä oireita voivat olla yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. Koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion.

Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen ja yleisvointisi on hyvä eli oireet ovat lievät, niin tärkeintä on levätä kotona. Lieviä oireita ovat nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume.

Infektiovastaanotto vaikeaoireisille ja riskiryhmille

Pääterveysasemalla on avoinna infektiovastaanotto vaikeaoireisille ja riskiryhmille. Ainoastaan ajanvarauksella p. 02 4873 7200

Avoinna ma-pe klo 8.30 – 15.30.

Koronavirustaudin riskiryhmät

 • Yli 70-vuotiaat henkilöt
 • Henkilöt, joilla on jokin seuraavista pitkäaikaissairauksista
  • Säännöllistä lääkitystä vaativa sydänsairaus (ei lievä verenpainetauti)
  • Säännöllistä lääkitystä vaativa keuhkosairaus (esimerkiksi säännöllistä lääkitystä saava astmapotilas)
  • Säännöllistä lääkitystä vaativa diabetes
  • Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
  • Vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leukemia, lymfooma, HIV-infektio
  • Tauti, johon saat vastustuskykyä heikentävää hoitoa (elinsiirto, solunsalpaajat, TNF-alfasalpaaja, kortikosteroidi >15 mg/vrk yli 2 viikkoa, muu immuunivastetta heikentävä hoito)
  • Krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti
  • Sairaalloinen ylipaino (BMI eli Body Mass Index yli 40)
 • Henkilöt, jotka tupakoivat päivittäin

Välitöntä hoitoa vaativat oireet riskiryhmillä:

Nousee äkillinen kuume (38 astetta tai yli) ja tautiin liittyy kurkkukipua ja/tai yskää

Välitöntä hoitoa vaativat oireet lapsilla

 • hengitysvaikeuksia
 • iho on sinertävä tai harmaa
 • lapsi ei juo tarpeeksi
 • lapsi oksentaa voimakkaasti tai jatkuvasti
 • lapsi ei herää tai reagoi mihinkään
 • lapsi on niin ärtyisä, ettei halua olla sylissä
 • oireet häviävät, mutta palaavat sitten kuumeen ja pahemman yskän kera

Perusterveiltä ja hyväkuntoisilta hengitystieoireisilta ei oteta koronavirusnäytettä. Näyte otetaan vain rajatuilta riskiryhmiltä. Lisäksi terveydenhoitohenkilökunta keskittyy vain vaikeaoireisten arviointiin ja hoitoon. Lieväoireisena voit rauhassa levätä kotona eikä terveydenhuoltoon tarvitse ottaa yhteyttä.

Hoitohenkilökunta arvioi puhelimessa vakavia oireita potevan tilanteen ja antavat jatkohoito-ohjeen tai ohjeen saapua infektiovastaanotolle.

Infektioiden leviämisen estämiseksi on ehdottoman tärkeää välttää kaikkia lähikontakteja kodin ulkopuolella sekä noudattaa annettuja käsi- ja yskimishygieniaohjeita.

”Liedon kunta, kaikkien muiden Suomen kuntien tavoin, joutuu suojaamaan kuntalaisiaan järeillä, useimpien kuntalaisten elämään vaikuttavilla toimenpiteillä. Toisaalta supistamme palvelutarjontaamme ja ohjaamme kuntalaisia ja asiakkaitamme ensisijaisesti etä- ja puhelinpalvelujen käyttämiseen - toisaalta varaudumme lisääntyvään terveyspalvelujen ja vanhuspalvelujen tarpeeseen avaamalla uusia palvelumuotoja ja lisäämällä resursseja sinne missä niitä nyt eniten tarvitaan. Turvaamme kaikin mahdollisin tavoin yhteiskunnan kriittisten toimintojen jatkuvuuden.

Monet läheisemme, naapurimme ja ystävämme saattavat kaivata apua ja tukea arjessa selviämiseen. Erityistä huolta kunnassa kannamme nyt riskiryhmiin kuuluvista ja vanhuksistamme – pidetään huolta toisistamme ja muistetaan tarjota apuamme sitä tarvitseville”, toteaa kunnanjohtaja Esko Poikela.

Erityinen kiitos jo nyt poikkeusolojen alkuvaiheessa loistavalle henkilöstöllemme – sitoutumisenne, myönteisyytenne ja joustavuutenne hankalissakin tilanteissa tuottaa nyt hyvää mieltä koko kuntaorganisaatiossa”, jatkaa Poikela