Korkein hallinto-oikeus on hylännyt kuntaliitosvalituksen

Julkaistu 30.12.2014 klo 9.17

Korkein hallinto-oikeus on 30.12.2014 antanut ratkaisunsa lietolaisten valtuutettujen tekemään kuntaliitosvalitukseen.

Päätöksessään korkein hallinto-oikeus toteaa, että valtioneuvoston päätös Tarvasjoen ja Liedon kuntien yhdistämisestä ei ole hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla lainvastainen. Valitus on hylättävä.

Päätös KHO:2014:197 Korkeimman hallinto-oikeuden www-sivuilla