Keskustien liittymä Karjatielle suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 1.10.2020

Julkaistu 29.9.2020 klo 9.14

Keskustien ja Karjatien ajoneuvoyhteys suljetaan ja liittymä muutetaan jalankulku- ja pyöräilyväyläksi. Yhteys on suljettu väliaikaisilla opasteilla ja ajoesteillä 1.10.2020 alkaen.

Keskustien liittymä Karjatielle suljetaan. Alue opaskartalla.

Keskustien ja Karjatien ajoneuvoyhteys suljetaan ajoneuvoliikenteeltä. Alue opaskartalla.

Kunnallisteknisten suunnitelmien mukaisesti Keskustielle rakennetaan jo olemassa olevan pyörätien lisäksi tien toiselle puolelle jalkakäytävä. Keskustieltä Karjatielle on vain jalankulku- ja pyörätieyhteys.  Karjatien ylittävä suojatie sekä Keskustien ja Karjatien risteysalue korotetaan.

Tekninen lautakunta on vahvistanut Keskustien kunnallistekniset suunnitelmat 9.1.2018

Keskustien kunnallistekninen suunnitelma (pdf 369 kt)

Keskustie toteutetaan suunnitelmien mukaiseen kuntoon talousarvion puitteissa.