Härkätien kuntien hyvinvointikertomus valmistunut

Julkaistu 16.5.2014 klo 10.00

Härkätien kuntien laaja hyvinvointikertomus on valmistunut ja hyväksytty Härkätien kuntien kunnanvaltuustoissa osaksi kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua.

Härkätien kunnat (Lieto, Koski, Marttila ja Tarvasjoki) laativat laajan hyvinvointikertomuksen, johon sisältyy hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 sekä hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016.

Hyvinvointikertomuksessa käsitellään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tilastojen sekä kuntien viranhaltijoilta kerätyn tiedon avulla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita on kirjattu jokaiselle kunnalle sekä Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluille.

Työryhmätyöskentelyssä on ollut mukana myös eri järjestöjen ja vanhus- ja vammaisneuvoston edustajia. Työtä on koordinoinut Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

pdf Härkätien hyvinvointikertomus