E18 Turun kehätien parannustyöt täydessä vauhdissa kesällä 2020

Julkaistu 30.6.2020 klo 14.15

Kesällä 2020 jatketaan hankkeen ensimmäisen vaiheen töitä Kausela-Kirismäki-välillä sekä päästään aloittamaan hankkeen toinen vaihe Kausela-Pukkila-välillä.

1. vaihe Kausela-Kirismäki, kesän työt

Kesäkuussa on saatu päätökseen kehätien ja Tammitien välillä käynnissä olleet parannustyöt, jotka kuuluivat hankkeen 1. vaiheeseen. Kauselan eritasoliittymän pohjoispuolella on mm. rakennettu melusuojausta, katuyhteyksiä, uusi alikulkukäytävä ja liikennevaloliittymä sekä otettu käyttöön uusi Länsi-Avantintie. Ensimmäisen rakennusvaiheen urakoisijana toimii Destia Oy.

Samaten kesäkuussa on käynnistynyt Pukkilan ja Sippaan siltojen rakentaminen, lisäksi näillä alueilla tehdään tie- ja katurakennustöitä. Kesäkuussa otettiin käyttöön Kirismäen eritasoliittymässä väliaikainen ramppi Helsingin suunnasta kehätielle, jotta suljetun rampin kohdalla voidaan käynnistää uuden rampin louhinnat ja uuden sillan rakentaminen.

Heinäkuussa saadaan käyttöön Kirismäen eritasoliittymän siltoja siten, että Helsinki-Turku-moottorien kiertotie voidaan poistaa käytöstä ja liikenne siirtää oikealle linjaukselleen. Tämän jälkeen elokuussa päästään purkamaan vanha moottoritien yli kulkeva Kirismäen risteyssilta.

Kesän 2020 aikana rakennustyöt jatkuvat Kirismäen eritasoliittymässä ramppien rakentamisen sekä louhinnan, murskauksen ja siltarakenteiden teon merkeissä. Myös Peltolan vihersillan rakennustyöt jatkuvat teline- ja muottitöillä. Koko ensimmäisen vaiheen urakka-alueella tehdään kesällä 2020 myös päällystystöitä sekä viher- ja maastonmuotoilutöitä.

2. vaihe Kausela-Pukkila, kesän työt

Hankkeen toinen vaihe käynnistyy heinäkuun alussa johto- ja laitesiirroilla valtatien 10 ja sen jalankulun ja pyöräilyn väylän läheisyydessä. Ensimmäiset jalankulkuun ja pyöräilyyn vaikuttavat järjestelyt tehdään heinäkuussa Kaarinantien ja valtatien 10 liittymässä. Toisen rakennusvaiheen urakoitsijana toimii Kreate Oy.

Heinäkuussa otetaan myös käyttöön kehätiellä työnaikaisia kaistajärjestelyjä Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla. Tämän yhteydessä aloitetaan myös Aurajoen ylittävän sillan valmistelevat työt sekä kiertotien rakentaminen. Kiertotie tulee tilapäisesti korvaamaan kehätien lännestä Hämeentielle tulevan rampin.

Varsinaiset toisen vaiheen rakennustyöt välillä Kausela-Pukkila käynnistyvät elokuussa. Muutoksista liikennejärjestelyihin liittyen tiedotetaan myöhemmin.

Taustatietoa

1. rakennusvaihe 2019-2021 Kausela-Kirismäki https://vayla.fi/turunkehatie/kausela-kirismaki-1.-rakennusvaihe-2019-2021

2. rakennusvaihe 2020-2023 Kausela-Pukkila https://vayla.fi/turunkehatie/kausela-pukkila-2.-rakennusvaihe-2020-2023

Seuraa hanketta Väyläviraston

verkkosivuilta www.vayla.fi/turunkehatie

Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/