E18 Turun kehätie: Muutoksia Vt 10:n liikennejärjestelyihin Kauselan eritasoliittymässä

Julkaistu 7.6.2019 klo 13.27

Kehätien parannustyöt laajenevat ensi viikolla valtatielle 10. Kauselan kohdalla ajokaistoja on vain yksi molempiin suuntiin.

Kauselan eritasoliittymän alueella aloitetaan uuden Länsi-Avantintien liittymän ja kevyen liikenteen alikulkusillan rakentaminen. Maanantaista 10. kesäkuuta lähtien käytössä on tietöiden vuoksi vain yksi ajokaista molempiin suuntiin. Poikkeusjärjestelyt kestävät kevääseen 2020 saakka.

Valtatie 10:n kaistajärjestelyjä muutetaan siten, että molempiin suuntiin on rakennustöiden aikana käytössä vain yksi ajokaista. Nopeusrajoitus työkohteen kohdalla on 50 km/h. Kevyen liikenteen yhteydet ja bussipysäkit ovat käytössä normaalisti.

Poikkeusjärjestelyt ovat käytössä kevääseen 2020 saakka. Uusi liittymä luo valmistuttuaan sujuvan yhteyden läheiselle Avantin teollisuusalueelle. Samalla toteutetaan myös uusia kaistaratkaisuja, liikennevalot sekä rakennetaan uusi alikulkusilta kevyelle liikenteelle.

Väylän projektipäällikön Juha Sillanpään mukaan kaistojen kavennukset tulevat hidastamaan liikennettä etenkin vilkkaimpina työmatkaliikenteen tunteina. Tämä kannattaa huomioida myös omassa aikataulussa.

”Työmatkaan on hyvä varata ensi maanantaista lähtien hieman aiempaa enemmän aikaa ja muistaa joustava asenne myös jatkossa. Poikkeusjärjestelyt ovat voimassa ensi kevääseen saakka”, Sillanpää muistuttaa.

Destian työpäällikkö Eetu Väisänen puolestaan painottaa kevyemmän kaasujalan ja riittävien turvavälien merkitystä. Turha kiire aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, mutta lisää myös tietyömaalla työskentelevien vahinkoriskiä.

”Kaistoja on ensi viikosta alkaen vain yksi molempiin suuntiin, joten pienikin liikennevahinko tukkii helposti koko liikenteen”, Väisänen muistuttaa.

Hankkeesta saa lisätietoja verkkosivuilta www.vayla.fi/turunkehatie sekä Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeen ensimmäisessä vaiheessa poistetaan tasoliittymät Kauselan ja Kirismäen väliltä sekä rakennetaan Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus nelikaistaiseksi. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Ensimmäisen rakennusvaiheen kustannusarvio on 39 M€:a. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2021. Hankkeen toteuttaa Väylä yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. 

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.