E18 Turun kehätie: Alisippaantien liittymä Turun kehätielle suljetaan ja liikenne ohjataan kiertotielle

Julkaistu 1.4.2020 klo 9.12

E18 Kausela-Kirismäki -hankkeen rakennustyöt etenevät Liedossa. Kehätien toisen ajoradan rakentamisen vuoksi liittymä Alisippaantieltä Turun kehätielle suljetaan torstaina 2.4.2020 klo 12.00.

Liikenne kehätien ja Alisippaantien välillä ohjataan kulkemaan Tuulissuon eritasoliittymän ja Muurassuontien kautta. Kulku Toimelantielle tapahtuu Alisippaantien kautta (kartta).

Liittymä kehätieltä Välitielle säilyy toistaiseksi nykyisellä paikallaan.

Kehätien parantamisen 1. vaiheessa tasoliittymät kehätieltä poistetaan ja korvataan ylikulkusilloilla. Alisippaantien risteyssilta valmistuu vuoden 2020 aikana.

Alisippaantien liittymä Turun kehätielle suljetaan ja liikenne ohjataan kiertotielle

Seuraa hanketta:

Väylän verkkosivuilta www.vayla.fi/turunkehatie
Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.