Toisen asteen koulutuksen ajankohtaisia rakenne- ja rahoituskuulumisia 3/2015

18.3.2015 klo 9.50 

Toisen asteen koulutuksen ajankohtaisia rakenne- ja rahoituskuulumisia  3/2015

Kävin pääkallopaikalla kuulolla ja selväksi tuli, että selvitysten laatiminen ei päättynyt tähän, vaikka molemmat lakiuudistukset jäivätkin lepäämään. Euro on kova konsultti järjestäjäverkkoakin kudottaessa. Kun opiskelijakohtaiset valtionosuudet pienenevät vuosi vuodelta, on selviytymiskeinoja kuntatasolla mietittävä ja toimintoja priorisoitava koko ajan. Vuonna 2014 kuntatalous kasvoi tilastojen mukaan, mutta se selittyy kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisillä, jolloin käypä arvo valahti kirjanpitoon ja paisutti tulosta. Todellinen kuntatalouden taso on suurin piirtein sama kuin vuonna 2013.

Talouskasvu pysyy lähivuosinakin ennusteiden mukaan 1 %:n tuntumassa. Ikäluokat pienenevät, vienti ei vedä ja työttömyys on kasvussa. Kuntakentällä tämä näkyy konkreettisesti siten, että yhä enemmän käydään yt -neuvotteluja, lomautetaan henkilöstöä ja järjestellään tehtäviä uudelleen / sopeutetaan / hinnoitellaan toimintoja.  Julkiset rakenteet uudistuvat hitaammin kuin yksityisellä puolella. Työllistäminen olisi keskeinen avain. Kukaan ei saisi laitostua työttömäksi, mutta työtä ei ole tarjolla ja julkinen puolikin vaikertaa. Tilanteen kuvaaminen on ristiriitaista.

Maakuntien erot ovat suuret. Kun Itä-Suomessa koulutuspaikat vähenevät vauhdilla ikäluokkien (16 - 18.-vuotiaiden) pienentymisen myötä ja siellä toivotaan venäjän kieltä ruotsin kielen tilalle, niin Oulussa ikäluokat vain kasvavat ja ruotsin kieli on siellä kova sana itsensä työllistämisessä. Yksipuolinen ICT- kasvuajatus aiheutti Oulussa työttömyyttä ja nyt pohditaan kiivaasti, että mitä tilalle. Ydinvoimalahanke on mittava ja tulevaisuuden koulutustarpeita ennakoidaan myös sitä kautta. Keski-Suomessa taas vientituloja on menetetty runsaasti viime vuosina. Siellä maakuntaliitto visioi bio- ja digitalouden sekä osaamisen ja hyvinvoinnin varaan. Tavoitteena on jopa 2000 uutta työpaikkaa. Miten koulutus reagoi tällaiseen tavoitteeseen?

Haasteena koulupuolen väellä on se, että samaan aikaan kun meiltä leikataan, meidän pitää kehittää toimintoja. Tieto- ja viestintätekniikka sekä opetussuunnitelma- ja lakiuudistukset haastavat meitä jatkuvasti. On toimittava ajoissa, että pysymme pinnalla.  Vantaan kaupunki ui syvällä 2000-luvun alussa, mutta nyt siellä investoidaan vahvasti tulevaisuuteen. Toimintoja on yhtiöitetty esim. ruoka- ja kiinteistöpalveluissa. Kouluverkko ja kulkuyhteydet ovat kunnossa. Yhteistyökuviotkin tuntuivat pelittävän. Vantaallakin oli käyty 2000-luvun alussa kovaa keskustelua muun muassa siitä, että pidetäänkö omat tilat ja kehitetään niitä, luovutaanko niistä vai rakennetaanko uutta?

Koulutuksen rakenne- ja rahoitusuudistusta pohdittaessa on monia kysymyksiä, joita pitää tarkastella yhdessä. Tässä muutama esimerkki:

 • miten alueen eri koulutusmuodot tekevät tällä hetkellä yhteistyötä hyödyntäen toistensa osaamista
 • pitäisikö ammatillisen puolen koulutusohjelmia kehittää laajemmiksi ja johtaisiko se siihen, että keskeyttämisprosentti pienenisi – kapea ammattiosaaminen ei ole enää tätä päivää
 • onko toisen asteen koulutus saavutettavissa – joukkoliikenteen toimivuus
 • ovatko meidän palveluajat ja –paikat toimivat, tukipalvelut mukaan lukien
 • mikä on tilojemme käyttöaste jne.

Tarkastelua ei pidä tehdä vain ”ikäluokan notkahduksen” aikavälillä (vertaa alla 16-18.-vuotiaat maakunnassa ja Liedossa), vaan pidemmällä tähtäimellä.

vaestoennuste11-40.JPG

Järjestämisluvan yhteydessä myös kansalaisopistot laativat selvityksen, jossa kuvaavat omaa toimintaansa yhteistyötahoineen. Paikallisten ja alueellisten oppilaitosten pitää osoittaa niin sanottua keskinäistä riippuvuutta. Tosiasia on, että taito-taideaineita sekä yleissivistäviä aineita voivat oppilaitokset ”pölyttää” keskenään huomattavasti enemmän. Tähän kehittämistyöhön saimme nyt hieman lisäaikaa.

Järkevä rakentaminen on myös ajankohtaista, toteutetaan se sitten perinteisellä tavalla, elinkaarimallilla tai vaikkapa allianssimallilla kuten Kajaanin sairaala. Maailmalla allianssirakentaminen on tavallista, mutta ei vielä Suomessa. On ajateltava pidemmälle, on työllistettävä.

Järjestäjäverkkoa miettiessä ei saa myöskään unohtaa tarkastella seuraavia asioita:

 • millaisia työnjohto-ongelmia on edessä, jos viranhaltija on esimerkiksi kahden työnantajan palveluksessa
 • miten eläkemaksut siirtyvät
 • miten arvonlisävero ja mahdollinen varainhoitovero käyttäytyvät muutoksessa
 • sopimusjuridiset asiat
 • muuttuvatko palvelussuhteen ehdot, jos henkilöstö siirtyy työnantajalta toiselle
 • syntyykö muutoksessa palkkaharmonisointitarvetta

Mitä tuottotavoitetta lähdetään ylipäätään kunnassa / kuntayhtymässä / maakunnassa tavoittelemaan? Valtakunnallinen tavoite on säästää 260 M€. Se on valtavan suuri summa. Kaikesta tästä kannattaa keskustella ajoissa ja avoimesti kaikkien osapuolten kesken, sillä tämä rakenne- ja rahoitustyö jatkuu vaalien jälkeen. Kaikki realistiset indikaattorit viittaavat siihen. On parempi miettiä ja toimia etukäteen, kun jäädä odottelemaan. Kukaan ei tee tätäkään työtä puolestamme.

              

Laila Mäkelä

Sivistysjohtaja

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.
(Näkyy vain palvelun ylläpidolle.)

Esko Poikela, kunnanjohtaja

Esko Poikela
Kunnanjohtaja

Laila Mäkelä, sivistysjohtaja

Laila Mäkelä
Toimialajohtaja,sivistyspalvelut

Johanna Mäkinen, terveysvalvonnan johtaja

Johanna Mäkinen
Toimialajohtaja, ympäristöterveyspalvelut

Oili Paavola
Toimialajohtaja, työllistäminen ja yhteispalvelu

Kirjoittajat pohtivat ajankohtaisia aiheita ja teemoja. Mielipiteet ovat bloggaajien omia ajatuksia, eivät kunnan virallisia kannanottoja.

Kommentointi 

Voit kommentoida osaa kirjoituksista.

Julkaisemme viestit, jotka noudattavat hyvää keskustelutapaa. Viestit tarkistetaan ennen julkaisua, joten kommentit näkyvät viiveellä.

Kommentit julkaistaan tai jätetään julkaisematta sellaisenaan eli moderaattori ei muokkaa viestien sisältöjä.

Viimeisimmät merkinnät

18.3.2020 klo 17.05
2.9.2019 klo 8.51
19.6.2019 klo 10.00

Tagit

adventti ajattelutaidot ammattitaito arvokeskustelu asenne asiakastyytyväisyys demokratia dialogi
digitalisointi
ei ruikuteta Elämänkaariajattelu elämänkokemus energia Globaalit haasteet harrastukset Hector heinäkuu henkilökunta hetki huoli hymy hyvinvointi hyväksyntä
ilo irtipäästäminen itsenäisyys itsepalvelu itämeri johdonmukaisuus jokiranta joulu joulu
juhannus julkisoikeus järjestäjäverkko järvet kaavoitus kansalaisopisto kanssakäyminen kasvatuskeskustelu kesä kesäloma kesäteatteri kesätyö kevät hiljaisuus kilpailu kilpailukyky kirjastolaki kokonaiskuntoutus
kokonaisnäkemys korkeakoulujen pääsykokeet lukio opetussuunnitelma koulu koulukuntoisuus kunnan rooli kunnanjohtaja kunnantalo kunta kuntajohtaminen kuntalaisten talo kuntarakenne kuntatalous kuntien tehtävät kuntien velvoitteet kustannusten seuranta lama Lape lapset lapsuus Lean -ajattelu Lieto Lieto-viikko liikunta liikuntalaki luonnon äänet luonto lähiliikuntapaikka maailmantalous maakunta maatilapäivä mahdollisuus maksuttomuus minä toivon
mittarit muisto muutos myönteiset tunteet negatiivinen vinouma normien purku nuoret näkökulma Odotusmaailma olkivuosi onnellinen onnellisuus opetussuunnitelma opiskelu oppilaskunta oppiminen oppimisen ilo osallisuus otsikko palvelupiste peruskoulu perustarpeet piilokorruptio positiivinen kasvatus positiivinen voima
pääsiäinen rajat
rakenneuudistus rakentaminen rauhoittuminen
risuaita sanomalehtiviikko selviytyminen sisu sosiaali- ja terveyspalvelut sote sote uudistus sote-uudistus sote-uudistut sotiemme_veteraanit suhteellisuus Suomi 100 v. SUP syksy systeeminen ajattelu sähköiset oppimisympäristöt sähköiset palvelut sää säännöstely säännöt tasa-arvo tavallinen arki terveys tietosuoja todistus toimintaprosessi toisen asteen koulutus toivomuksia
tulevaisuuden kunta turvallisuus turvaverkot tyky uudistukset vaalit Vappu velkaantuminen vertailu vertaisliikuttaja visio vuosi 2018 Yhteiskuntasopimus yhteispalvelupiste yhteisyys yhteisöllisyys yhteisöllisyys
yksinäisyys yleiskaava yrittäminen ystävyys