Liedon keskustaa kehitetään pikkukaupunkimaisessa hengessä

14.11.2015 klo 7.00 

Liedon keskustaa kehitetään pikkukaupunkimaisessa hengessä, Aurajoen arvokasta kulttuurimaisemaa vaalien.

Tavoitteen toteuttamiseksi on keskustaajamassa järjestetty mm. kaksi laaja-alaista arkkitehtikilpailua.

Liedon keskustan ensimmäinen laaja-alainen suunnittelukilpailu järjestettiin yleisenä arkkitehtikilpailuna jo 1980-luvun lopulla. Kilpailu käsitti keskustan silloisten laajennusalueiden maankäytön ja keskustan julkisten rakennusten suunnittelun. Kilpailulla haettiin taajaman laajennukselle uutta, kuntakeskuksen lähiömäisyydestä poikkeavaa ilmettä. Kilpailussa piti ratkaista myös taajamarakenteen luonteva liittyminen Aurajoen arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Kilpailun tuloksena rakentamisen mittakaavaksi kuntakeskuksessa hyväksyttiin matala, tiivis rakentaminen, joka loi pohjan koko taajamalle myöhemmin määritetylle tavoitteelle kehittyä pikkukaupunkimaisessa hengessä.

Pari vuosikymmentä myöhemmin, vuonna 2010 järjestettiin vanhan, pääosin 1960- ja -70 luvuilla rakennetun keskustaajama-alueen osalta arkkitehtikilpailu kutsukilpailuna. Kyseessä oli ideakilpailu, jonka tavoitteina oli mm. löytää malli taantuneiden Keskustien vanhan lähes tyhjillään olevan liikekeskuksen ja valtatien lähiympäristön kehittämiselle tilanteessa, jossa taajamaa jakava valtatie on siirtynyt pois nykyiseltä paikaltaan.

Kilpailussa tuli ottaa huomioon Aurajoen arvokas kulttuuriympäristö ja kytkeä jokirannan virkistysalue osaksi keskustaajaman virkistysalueverkkoa. Aloituskohteena kilpailussa tuli esittää Keskustien - Kirkkotien alueelle heti toteutettavissa oleva maankäyttöratkaisu. Kilpailijat arkkitehtikilpailuun valittiin hakumenettelyllä siten, että valituksi tulivat suunnittelijat, jotka olivat aiemmin parhaiten menestyneet vastaavanlaisissa kilpailuissa. Kilpailun järjestäjinä olivat Liedon kunnan ohella Keskustien varren vanhan liikekiinteistön omistava pankki ja alueen kehittämiseen liittyvän suunnitteluvarauksen tehnyt lietolainen rakennusliike.

Alueen asemakaavoitus käynnistyi suunniteltua hitaammin ja on edennyt vaiheittain siten, että Jokirannan osalta kaava on kunnanvaltuuston lopullisessa käsittelyssä jo maanantaina 16.11.2015. Alueen kaavoitukseen on arkkitehtikilpailusta lähtien kohdistunut Kirkkotien länsipuolinen kerrostalorakentamisen osalta vastustusta. Vastustuksesta johtuen rakentamisen määrä onkin minimoitu kolmeen pienkerrostaloon, mikä on selvästi vähemmän mitä palkituissa kilpailutöissä alueelle esitettiin. Kaavoitus on aina erilaisten intressien yhteensovittamista ja kompromissien hakemista niiden välillä. Onnistuminen yleensä edellyttää vastaantuloa kaikilta osapuolilta. Kirkkotien länsipuolen rakentamista vastustavien taholta minkäänlaista kompromissihalukkuutta ei valitettavasti ole löytynyt.

Keskustelun kohteena on ollut myös rantavyöhykkeellä sijaitsevan omakotitalon kohtalo. Talo oli vielä vuosi sitten asumaton ja ranta-alueen kehittämiseen liittyen kunta kävi ostoneuvotteluja siitä. Neuvottelujen keskeneräisyydestä huolimatta talo yllättäen kuitenkin myytiin sen nykyiselle omistajalle. Kunnan intressit ko. kohteeseen on näin ollen alusta lähtien ollut uuden omistajan tiedossa. Ostaessaan kohteen hän on ollut myös tietoinen, että tontti on Aurajokeen rajautuvilta osin voimassa olevassa asemakaavassa lähivirkistysaluetta.

Johdonmukainen ratkaisu kunnan kannalta olisikin ollut kaavoittaa ko. alue suunnitelmiensa mukaisesti asumisen sijaan ranta-alueen virkistyskäyttöä tukevaan toimintaan. Ratkaisun tukena olisi ollut myös kunnan oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa tilan koko rakennuskanta sijoittuu virkistysalueelle. Kaavatyössä päädyttiin kuitenkin paljon maanomistajaystävällisempään ratkaisuun, leventämällä jokiranta-alueen virkistysaluetta vain sen verran, että joen rantaa myötäilevä polkuyhteys on mahdollista toteuttaa.

Pienkerrostalojen rakentamiseen suunnitteluvarauksen tehneen rakentajan kompetenssi ko. kohteeseen, samoin kuin tontinmyyntihinnan riittävyys halutaan kaavan vastustajien taholta niinikään kyseenalaistaa ja tontinluovutukseen kaivataan kilpailutusta.

Suunnitteluvarauskäytäntö on Liedossa suhteellisen harvinaista ja tästä syystä toimintatapakin osin vielä  hakee muotoaan. Kunnan maapoliittisessa ohjelmassa todetaan lyhyesti, että suunnitteluvarauksesta päättää kunnanhallitus ja, että varausaika päätetään tapauskohtaisesti. Nyt käsittelyssä oleva suunnitteluvaraus ei ole Liedossa ainoa vain pöytäkirjamerkinnän varassa oleva sopimus. Valtuuston hyväksyttäväksi esitetty kauppasumma ei sisällä kaikkia ko. kohteesta yritykselle vuosia kestäneen yhteistyön aikana syntyneitä kustannuksia ja mikäli muita kiinnostuneita rakentajia olisi ollut silloin kun suunnitteluvarausta kohteeseen tehtiin, olisi kilpailutus luonnollisesti toteutettu. Kilpailutuksesta puhuminen nyt, kun takana on rakentajan vuosia kestänyt suunnitteluvaraukseen perustunut panostus kohteeseen, sopii huonosti yrittäjäystävällisyydessä valtakunnan ykkössijaa havittelevan kunnan imagoon.

Vihjaukset odotettavissa olevista vuosia kestävistä kaavavalituksista on ikävää luettavaa nyt kun kaikki edellytykset on olemassa mm. Hanhiojanpuiston ja Jokipuiston virkistysaluekokonaisuuden tasokkaalle toteuttamiselle ja painopiste alueen suunnittelussa on kohdistumassa seuraavaksi Keskustien alueeseen, joka uusiutumisen myötä alue tulee kokemaan huomattavan visuaalisen ja toiminnallisen kohentumisen.

pdf Jokirannan virkistysalueen suunnitelma

Markku Niemi

Kaavoitusjohtaja

Esko Poikela, kunnanjohtaja

Esko Poikela
Kunnanjohtaja

Laila Mäkelä, sivistysjohtaja

Laila Mäkelä
Toimialajohtaja,sivistyspalvelut

Johanna Mäkinen, terveysvalvonnan johtaja

Johanna Mäkinen
Toimialajohtaja, ympäristöterveyspalvelut

Oili Paavola
Toimialajohtaja, työllistäminen ja yhteispalvelu

Kirjoittajat pohtivat ajankohtaisia aiheita ja teemoja. Mielipiteet ovat bloggaajien omia ajatuksia, eivät kunnan virallisia kannanottoja.

Kommentointi 

Voit kommentoida osaa kirjoituksista.

Julkaisemme viestit, jotka noudattavat hyvää keskustelutapaa. Viestit tarkistetaan ennen julkaisua, joten kommentit näkyvät viiveellä.

Kommentit julkaistaan tai jätetään julkaisematta sellaisenaan eli moderaattori ei muokkaa viestien sisältöjä.

Viimeisimmät merkinnät

18.3.2020 klo 17.05
2.9.2019 klo 8.51
19.6.2019 klo 10.00

Tagit

adventti ajattelutaidot ammattitaito arvokeskustelu asenne asiakastyytyväisyys demokratia dialogi
digitalisointi
ei ruikuteta Elämänkaariajattelu elämänkokemus energia Globaalit haasteet harrastukset Hector heinäkuu henkilökunta hetki huoli hymy hyvinvointi hyväksyntä
ilo irtipäästäminen itsenäisyys itsepalvelu itämeri johdonmukaisuus jokiranta joulu joulu
juhannus julkisoikeus järjestäjäverkko järvet kaavoitus kansalaisopisto kanssakäyminen kasvatuskeskustelu kesä kesäloma kesäteatteri kesätyö kevät hiljaisuus kilpailu kilpailukyky kirjastolaki kokonaiskuntoutus
kokonaisnäkemys korkeakoulujen pääsykokeet lukio opetussuunnitelma koulu koulukuntoisuus kunnan rooli kunnanjohtaja kunnantalo kunta kuntajohtaminen kuntalaisten talo kuntarakenne kuntatalous kuntien tehtävät kuntien velvoitteet kustannusten seuranta lama Lape lapset lapsuus Lean -ajattelu Lieto Lieto-viikko liikunta liikuntalaki luonnon äänet luonto lähiliikuntapaikka maailmantalous maakunta maatilapäivä mahdollisuus maksuttomuus minä toivon
mittarit muisto muutos myönteiset tunteet negatiivinen vinouma normien purku nuoret näkökulma Odotusmaailma olkivuosi onnellinen onnellisuus opetussuunnitelma opiskelu oppilaskunta oppiminen oppimisen ilo osallisuus otsikko palvelupiste peruskoulu perustarpeet piilokorruptio positiivinen kasvatus positiivinen voima
pääsiäinen rajat
rakenneuudistus rakentaminen rauhoittuminen
risuaita sanomalehtiviikko selviytyminen sisu sosiaali- ja terveyspalvelut sote sote uudistus sote-uudistus sote-uudistut sotiemme_veteraanit suhteellisuus Suomi 100 v. SUP syksy systeeminen ajattelu sähköiset oppimisympäristöt sähköiset palvelut sää säännöstely säännöt tasa-arvo tavallinen arki terveys tietosuoja todistus toimintaprosessi toisen asteen koulutus toivomuksia
tulevaisuuden kunta turvallisuus turvaverkot tyky uudistukset vaalit Vappu velkaantuminen vertailu vertaisliikuttaja visio vuosi 2018 Yhteiskuntasopimus yhteispalvelupiste yhteisyys yhteisöllisyys yhteisöllisyys
yksinäisyys yleiskaava yrittäminen ystävyys