LIETOON kilpailukykyiset palvelut soten tulla

18.12.2017 klo 13.17 

Sote-uudistuksen valmistelu ja valmistautuminen palvelujen ja henkilöstön siirtymiseen maakunnan järjestämisvastuulle vuoden 2020 alusta on käynnissä. Tavoitteenamme on hyvin toimiva lähipalvelukokonaisuus – paikallista palvelua tulevaisuudessakin.

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelujen perustehtävä on edistää ja seurata väestön hyvinvointia ja terveyttä.   Järjestämme lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut siten, että palvelut perustuvat väestön tarpeisiin, monipuoliseen kokonaisarvioon asiakkaan kuntoutus-, hoito- ja asiakassuunnitelmissa. Pyrimme ennakointiin ja varhaiseen tukeen asiakaskohtaisesti palveluita suunniteltaessa ja myönnettäessä.

Nyt juuri näemme tärkeäksi

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannustamalla jokaisen omaa kunnon ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Tätä tukevat mm. ikääntyvän väen erilaisten asumismuotojen lisääminen. Samalla mahdollistetaan omaehtoisempi elämä rakentamalla Valmankartanon aktiivipuisto (Leader-hanke Varsin Hyvän rahoittamana), keskustan kevyenliikenteen väylät, Jokilaakson puisto ja Tarvasjoen vanhustentalojen ympäristö, toteuttamalla terveysliikuntasuunnitelma tavoitteiden mukaisesti, huolehtimalla kotihoidon ja terveyskeskuksen lähipalveluista sekä onnistumalla karieksen ehkäisyn tavoitteissa. Uusi toimintakeskus rakennetaan kehitysvammaisten ihmisten kuntoutuksen ja toimintakyvyn parantamiseksi. Näistä tulokset näkyvät ajan kanssa kuntalaisten sairastavuuden vähentymisenä

Sähköisten palvelujen kehittämisellä mm. Helppis-, Chat- ja muiden nopean yhteydenoton mahdollistamilla matalan kynnyksen palveluohjauksella pyrimme vastaamaan terveyttä ja hyvinvointia askarruttaviin kysymyksiin, jotta tarpeellisen avun saa oikeaan aikaan.

Lapsiperheiden hyvinvointia ja kohtaamista turvaa monialainen ja monipuolinen palvelu perheen tarpeita vastaavasti. Palvelut tarjotaan pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen, koulun, nuorisotyön palvelujen ja kodin kanssa yhdessä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen keinoin tuetaan kuntalaisten työ- ja toimintakykyä esim. kansansairauksien hoito, kuntoutus, työttömien ja osatyökykyisten aktivoiminen. Nuorten mielenterveys- ja sosiaalityön tarpeeseen vastataan nuorten parissa tehtävällä työllä. Liikkumista edistäviä hankkeita toteutetaan yhdessä liikuntatoimen ja Lieto-opiston kanssa.  Koululaisten 5- ja 8-luokkalaisten Move –mittausten tulosten perusteella suunnitellaan fyysisen toimintakykyä parantavia toimintamuotoja koulussa. Ravintoon ja terveellisiin elämäntapoihin ohjataan etenkin kouluiässä kouluterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon yhtenä tehtävänä. Osatyökykyisiä työllistetään välityömarkkinamallilla.

Kuntoutus ja toimintakyvyn ylläpitäminen ovat keskeisiä myös ikäihmisten hyvinvoinnin lisäämisessä. Tavoitteena on purkaa laitosmaista asumista ja lyhentää ympärivuorokautisen hoidon hoitojaksoja. Painopiste on kotona elämisessä. Tätä tukevat uudet palvelut: Geriatrinen arviointiyksikkö, kotikuntoutus kuntoutussuunnitelmien mukaisesti, kotiutustiimi antaa tehostettua kotihoitoa sairaalasta kotiin palattaessa ja avosairaala antaa sairaalahoitoa kotona. Pidämme huolen, että kotihoitoa on saatavilla tarvetta vastaavasti asiakkaan valinnan mukaan. Ruskan kuntoutusjaksot, päivätoiminta ja erilaiset tapahtumat pitävät aktiivisena ja virkeänä lietolaiset vanhukset. Aktiivista Liedossa on myös eläkeläis- ja muu järjestötoiminta sekä liikunnan, kansalaisopiston ja kirjaston tarjoamat palvelut.

Nopea yhteydenotto palveluohjaukseen toteutettu sähköisenä SenioriHelppiksen ja Lasten, nuorten ja perheiden Helppiksen kautta. Tai ottamalla suoraan yhteyttä palveluohjaukseen ja ilmoittamalla palvelutarpeesta.

Toiminnan painopisteen muutoksen myötä terveyskeskuksen sairaalaosastopaikkoja korvataan avosairaalan ja tehostetun kotiutustoiminnan avulla.

Haemme mallia valtakunnallisista ratkaisuista ja suosituksista sekä rahoitusta eri kehittämishankkeiden kautta.

Meillä on käytössä SHQS-laadunhallintajärjestelmä. Laadunhallintajärjestelmällä turvataan toiminnan lainmukaisuus ja jatkuva parantaminen.Miten toimiala varmistaa tavoitteidensa toteutumisen ja mitä riskejä on otettava huomioon toteutumisen varmistamiseksi.

Näemme terveyskeskuksen tulevaisuuden sote-keskuksena tarjoten palveluita paikallisesti. Meillä on saatavissa myös erityispalveluita valinnanvapaus- ja sote –järjestämislakien mukaisesti. Vanhusten palveluita kehitetään laatusuosituksen mukaisesti. Väestön toimintakyvyn ylläpitäminen on ensisijaista kaikenikäisten ja kuntoisten toiminnoissa.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Tarja Miikkulainen
Toimialajohtaja
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.
(Näkyy vain palvelun ylläpidolle.)

Esko Poikela, kunnanjohtaja

Esko Poikela
Kunnanjohtaja

Laila Mäkelä, sivistysjohtaja

Laila Mäkelä
Toimialajohtaja,sivistyspalvelut

Johanna Mäkinen, terveysvalvonnan johtaja

Johanna Mäkinen
Toimialajohtaja, ympäristöterveyspalvelut

Oili Paavola
Toimialajohtaja, työllistäminen ja yhteispalvelu

Kirjoittajat pohtivat ajankohtaisia aiheita ja teemoja. Mielipiteet ovat bloggaajien omia ajatuksia, eivät kunnan virallisia kannanottoja.

Kommentointi 

Voit kommentoida osaa kirjoituksista.

Julkaisemme viestit, jotka noudattavat hyvää keskustelutapaa. Viestit tarkistetaan ennen julkaisua, joten kommentit näkyvät viiveellä.

Kommentit julkaistaan tai jätetään julkaisematta sellaisenaan eli moderaattori ei muokkaa viestien sisältöjä.

Viimeisimmät merkinnät

18.3.2020 klo 17.05
2.9.2019 klo 8.51
19.6.2019 klo 10.00

Tagit

adventti ajattelutaidot ammattitaito arvokeskustelu asenne asiakastyytyväisyys demokratia dialogi
digitalisointi
ei ruikuteta Elämänkaariajattelu elämänkokemus energia Globaalit haasteet harrastukset Hector heinäkuu henkilökunta hetki huoli hymy hyvinvointi hyväksyntä
ilo irtipäästäminen itsenäisyys itsepalvelu itämeri johdonmukaisuus jokiranta joulu joulu
juhannus julkisoikeus järjestäjäverkko järvet kaavoitus kansalaisopisto kanssakäyminen kasvatuskeskustelu kesä kesäloma kesäteatteri kesätyö kevät hiljaisuus kilpailu kilpailukyky kirjastolaki kokonaiskuntoutus
kokonaisnäkemys korkeakoulujen pääsykokeet lukio opetussuunnitelma koulu koulukuntoisuus kunnan rooli kunnanjohtaja kunnantalo kunta kuntajohtaminen kuntalaisten talo kuntarakenne kuntatalous kuntien tehtävät kuntien velvoitteet kustannusten seuranta lama Lape lapset lapsuus Lean -ajattelu Lieto Lieto-viikko liikunta liikuntalaki luonnon äänet luonto lähiliikuntapaikka maailmantalous maakunta maatilapäivä mahdollisuus maksuttomuus minä toivon
mittarit muisto muutos myönteiset tunteet negatiivinen vinouma normien purku nuoret näkökulma Odotusmaailma olkivuosi onnellinen onnellisuus opetussuunnitelma opiskelu oppilaskunta oppiminen oppimisen ilo osallisuus otsikko palvelupiste peruskoulu perustarpeet piilokorruptio positiivinen kasvatus positiivinen voima
pääsiäinen rajat
rakenneuudistus rakentaminen rauhoittuminen
risuaita sanomalehtiviikko selviytyminen sisu sosiaali- ja terveyspalvelut sote sote uudistus sote-uudistus sote-uudistut sotiemme_veteraanit suhteellisuus Suomi 100 v. SUP syksy systeeminen ajattelu sähköiset oppimisympäristöt sähköiset palvelut sää säännöstely säännöt tasa-arvo tavallinen arki terveys tietosuoja todistus toimintaprosessi toisen asteen koulutus toivomuksia
tulevaisuuden kunta turvallisuus turvaverkot tyky uudistukset vaalit Vappu velkaantuminen vertailu vertaisliikuttaja visio vuosi 2018 Yhteiskuntasopimus yhteispalvelupiste yhteisyys yhteisöllisyys yhteisöllisyys
yksinäisyys yleiskaava yrittäminen ystävyys