Kunnantalo, kuntalaisten talo

17.4.2014 klo 13.30 

Liedon kunnan toimitilojen kokonaisvaltainen suunnittelutyö on käynnistetty. Tässä yhteydessä kartoitetaan paitsi koulujen, päivähoidon ja terveydenhuollon toimitilat ja tulevat tarpeet myös kunnantalon tilat. Liedon kunnantalo on valmistunut vuonna 1993. Sen on alusta alkaen ollut tarkoitus olla nimensä mukaisesti kuntalaisten talo, jossa kuntalaiset paitsi saavat palvelua, myös voivat kokoontua erilaisten tilaisuuksien puitteissa, olipa kyseessä yksityinen tai yhteisöllinen tilaisuus. Talo oli ja on edelleen avoin ja virkamiehet helposti lähestyttävissä. Kunnantalon suojissa on vietetty hienoja juhlahetkiä ja järjestetty tärkeitä kokouksia. Kukapa ei olisi ollut esimerkiksi valtuustosalissa kokouksessa, vaalitilaisuudessa, koulutuksessa, konsertissa tai katsomassa elokuvaesitystä. Tavoitteena Liedossa onkin aina ollut kunnan kaikkien tilojen, ei vain kunnantalon mahdollisimman tehokas käyttö. Kunnantalo on kuitenkin uskollisten palvelusvuosiensa jälkeen peruskorjauksen tarpeessa ja tässä yhteydessä on tarpeen tarkastella myös talon nykyistä tilajakoa ja tilojen toimivuutta, sekä peilata tulevaisuuteen.

Työelämä on muuttunut niin, että suuri osa väestä työskentelee paljon myös muualla kuin omassa työpisteessään. Asiakaskäynnit, kokoukset, palaverit, etätyöt ja työmatkat jättävät esimerkiksi työtiloja tyhjilleen. Tämä on syytä muistaa myös tilasuunnittelussa ja miettiä onko meillä siihen varaa. Lisäksi sähköisten palveluiden suosio ja tarve sähköisen asioinnin lisäämiseen kasvaa koko ajan ja palvelut kehittyvät. Videoneuvottelut ja koulutuksiin osallistuminen etänä ovat nykypäivää. Silti samaan aikaan on varmistettava mahdollisuus käyntiasiointiin, tarvitaan myös henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa. Valtionhallinnon suunnitelmat ns. yhteispalvelu 2014 hankkeen suhteen on syytä huomioida. Hallitusohjelman mukaan: ”koko maassa luodaan kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko ja määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. Lisäksi selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisena ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin.”

Hankkeessa Liedon kunnassa on palvelupiste, joka palvelee mm. Marttilan ja Tarvasjoen kuntalaisia. Yhteisissä palvelupisteissä tarjotaan aina kunnan omat asiakaspalvelut ja ne valtion viranomaisten palvelut, joissa käyntiasiointia on eniten. Lisäksi pisteissä tarjoavat sopimuksen perusteella palvelujaan Kansaneläkelaitos ja Maanmittauslaitos sekä muut valtion viranomaiset. Asiakasta palvellaan joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Suunnitelman mukaan samoihin tiloihin voi sijoittua myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita.

Kirjaston tilojen suhteen toiveita suuremmista tiloista on arvioitava suhteessa sähköisen materiaalin lisääntymiseen ja toisaalta esimerkiksi lukusalin laajentamistoiveisiin. Onko kunnantalon ala-aula kenties jatkossa osa kirjastoa? Missä silloin järjestetään esimerkiksi ennakkoäänestys vai onko sähköinen äänestys jo varmaa tulevaisuutta? Mm. näitä kysymyksiä on pohdittavana, kun mietimme miltä kuntalaisten talo näyttää tulevaisuudessa ja miten se meitä palvelee parhaalla mahdollisella tavalla seuraavatkin xx vuotta.

Kuulisimme mielellämme Sinun näkemyksesi kunnantalon kehittämiseen liittyen.

Kevätterveisin,

Johanna Mäkinen

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.
(Näkyy vain palvelun ylläpidolle.)

Esko Poikela, kunnanjohtaja

Esko Poikela
Kunnanjohtaja

Laila Mäkelä, sivistysjohtaja

Laila Mäkelä
Toimialajohtaja,sivistyspalvelut

Johanna Mäkinen, terveysvalvonnan johtaja

Johanna Mäkinen
Toimialajohtaja, ympäristöterveyspalvelut

Oili Paavola
Toimialajohtaja, työllistäminen ja yhteispalvelu

Kirjoittajat pohtivat ajankohtaisia aiheita ja teemoja. Mielipiteet ovat bloggaajien omia ajatuksia, eivät kunnan virallisia kannanottoja.

Kommentointi 

Voit kommentoida osaa kirjoituksista.

Julkaisemme viestit, jotka noudattavat hyvää keskustelutapaa. Viestit tarkistetaan ennen julkaisua, joten kommentit näkyvät viiveellä.

Kommentit julkaistaan tai jätetään julkaisematta sellaisenaan eli moderaattori ei muokkaa viestien sisältöjä.

Viimeisimmät merkinnät

18.3.2020 klo 17.05
2.9.2019 klo 8.51
19.6.2019 klo 10.00

Tagit

adventti ajattelutaidot ammattitaito arvokeskustelu asenne asiakastyytyväisyys demokratia dialogi
digitalisointi
ei ruikuteta Elämänkaariajattelu elämänkokemus energia Globaalit haasteet harrastukset Hector heinäkuu henkilökunta hetki huoli hymy hyvinvointi hyväksyntä
ilo irtipäästäminen itsenäisyys itsepalvelu itämeri johdonmukaisuus jokiranta joulu joulu
juhannus julkisoikeus järjestäjäverkko järvet kaavoitus kansalaisopisto kanssakäyminen kasvatuskeskustelu kesä kesäloma kesäteatteri kesätyö kevät hiljaisuus kilpailu kilpailukyky kirjastolaki kokonaiskuntoutus
kokonaisnäkemys korkeakoulujen pääsykokeet lukio opetussuunnitelma koulu koulukuntoisuus kunnan rooli kunnanjohtaja kunnantalo kunta kuntajohtaminen kuntalaisten talo kuntarakenne kuntatalous kuntien tehtävät kuntien velvoitteet kustannusten seuranta lama Lape lapset lapsuus Lean -ajattelu Lieto Lieto-viikko liikunta liikuntalaki luonnon äänet luonto lähiliikuntapaikka maailmantalous maakunta maatilapäivä mahdollisuus maksuttomuus minä toivon
mittarit muisto muutos myönteiset tunteet negatiivinen vinouma normien purku nuoret näkökulma Odotusmaailma olkivuosi onnellinen onnellisuus opetussuunnitelma opiskelu oppilaskunta oppiminen oppimisen ilo osallisuus otsikko palvelupiste peruskoulu perustarpeet piilokorruptio positiivinen kasvatus positiivinen voima
pääsiäinen rajat
rakenneuudistus rakentaminen rauhoittuminen
risuaita sanomalehtiviikko selviytyminen sisu sosiaali- ja terveyspalvelut sote sote uudistus sote-uudistus sote-uudistut sotiemme_veteraanit suhteellisuus Suomi 100 v. SUP syksy systeeminen ajattelu sähköiset oppimisympäristöt sähköiset palvelut sää säännöstely säännöt tasa-arvo tavallinen arki terveys tietosuoja todistus toimintaprosessi toisen asteen koulutus toivomuksia
tulevaisuuden kunta turvallisuus turvaverkot tyky uudistukset vaalit Vappu velkaantuminen vertailu vertaisliikuttaja visio vuosi 2018 Yhteiskuntasopimus yhteispalvelupiste yhteisyys yhteisöllisyys yhteisöllisyys
yksinäisyys yleiskaava yrittäminen ystävyys