Kirjastolaki ja liikuntalaki

18.5.2015 klo 8.31 

Kirjastolaki on uudistumassa:

Uuden kirjastolain valmistelu alkoi huhtikuussa 2015 ja työ jatkuu helmikuulle 2016 asti. Kirjastolakia tarvitaan määrittelemään yleisten kirjastojen keskeiset tehtävät ja tavoitteet, mutta toimintavapauttakin pitää olla, jotta voidaan edetä paikallisesti hyvin vaihtelevissa oloissa.

Nyt kysytään, että onko kirjastopuolella valmiuksia tuottaa palveluja uusilla tavoilla, muita toimijoita sekä poikkihallinnollista yhteistyötä hyödyntäen? Ei riitä, että kirjastot ovat toistensa kanssa yhteistyössä ja tulevaisuutta visioidaan kehittämisseminaareissa vain oman porukan voimin. Omaa toimintaa on avattava kuntaorganisaation sisällä ja kumppanuusmahdollisuuksia tulee kartoittaa laajemmin. Otamme haasteen vastaan erityisesti siitä näkökulmasta, että kirjastotilojemme saneeraus on tulossa ajankohtaiseksi lähivuosina.

Uusi liikuntalaki tuli voimaan 1.5.2015:

Sivistysvaliokunnan lakia koskevassa mietinnössä korostuu tarve liikunnan poikkihallinnollisuuden edistämiselle. Valiokunta toteaa, että poikkihallinnolliset ja rakenteelliset uudistukset varhaiskasvatuksen, koulun, terveydenhuollon palveluiden ja yhdyskuntasuunnittelun parissa ovat välttämättömiä, jotta liikunnallisen elämäntavan perusta saadaan luotua nykyistä laajemmalle osalle väestöä ja väestön kokonaisaktiviteettia saadaan olennaisesti kasvatettua.

Kunnan tehtävät;

  • liikuntapalveluiden ja terveyttä edistävän liikunnan järjestäminen
  • kansalais- ja seuratoiminnan tukeminen
  • liikuntapaikat (rakentaminen ja ylläpito)

Toteutuksessa huomioitava:

  • paikallinen ja alueellinen yhteistyö
  • eri toimialojen yhteistyövelvoite
  • kuntalaisten kuuleminen
  • liikunta-aktiivisuuden seuraaminen

Liikuntalain arvopohjassa on keskeistä yhteiskunnan hyvinvointipolitiikan tukeminen liikunnan avulla. Tavoitteena on selkeästi liikuntaharrastuksen laajentaminen myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin. Liikunnan vaikutus työkykyyn, terveyteen ja kansantautien ehkäisyyn tunnistetaan ja tunnustetaan hyvin laajasti. Keskiössä ovat sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetusministeriön linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan. Meillä on paljon lainsäädäntöä, joihin on kirjoitettu hyviä tavoitteita, mutta toimeenpano ja jalkauttaminen eivät toteudu yhtä napakasti. Nyt, kun otamme uuden opetussuunnitelman käyttöön v. 2016, pitäkäämme tämä mielessä konkretiaa tehdessämme vaikkapa tuntijaon yhteydessä. Teknisen, sivistyksen ja sosiaali- ja terveystoimen suunnitelmallista yhteistyötä tarvitaan, että liikuntalain tavoite saavutetaan.

Laila Mäkelä, toimialajohtaja, sivistyspalvelut

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.
(Näkyy vain palvelun ylläpidolle.)

Esko Poikela, kunnanjohtaja

Esko Poikela
Kunnanjohtaja

Laila Mäkelä, sivistysjohtaja

Laila Mäkelä
Toimialajohtaja,sivistyspalvelut

Johanna Mäkinen, terveysvalvonnan johtaja

Johanna Mäkinen
Toimialajohtaja, ympäristöterveyspalvelut

Oili Paavola
Toimialajohtaja, työllistäminen ja yhteispalvelu

Kirjoittajat pohtivat ajankohtaisia aiheita ja teemoja. Mielipiteet ovat bloggaajien omia ajatuksia, eivät kunnan virallisia kannanottoja.

Kommentointi 

Voit kommentoida osaa kirjoituksista.

Julkaisemme viestit, jotka noudattavat hyvää keskustelutapaa. Viestit tarkistetaan ennen julkaisua, joten kommentit näkyvät viiveellä.

Kommentit julkaistaan tai jätetään julkaisematta sellaisenaan eli moderaattori ei muokkaa viestien sisältöjä.

Viimeisimmät merkinnät

18.3.2020 klo 17.05
2.9.2019 klo 8.51
19.6.2019 klo 10.00

Tagit

adventti ajattelutaidot ammattitaito arvokeskustelu asenne asiakastyytyväisyys demokratia dialogi
digitalisointi
ei ruikuteta Elämänkaariajattelu elämänkokemus energia Globaalit haasteet harrastukset Hector heinäkuu henkilökunta hetki huoli hymy hyvinvointi hyväksyntä
ilo irtipäästäminen itsenäisyys itsepalvelu itämeri johdonmukaisuus jokiranta joulu joulu
juhannus julkisoikeus järjestäjäverkko järvet kaavoitus kansalaisopisto kanssakäyminen kasvatuskeskustelu kesä kesäloma kesäteatteri kesätyö kevät hiljaisuus kilpailu kilpailukyky kirjastolaki kokonaiskuntoutus
kokonaisnäkemys korkeakoulujen pääsykokeet lukio opetussuunnitelma koulu koulukuntoisuus kunnan rooli kunnanjohtaja kunnantalo kunta kuntajohtaminen kuntalaisten talo kuntarakenne kuntatalous kuntien tehtävät kuntien velvoitteet kustannusten seuranta lama Lape lapset lapsuus Lean -ajattelu Lieto Lieto-viikko liikunta liikuntalaki luonnon äänet luonto lähiliikuntapaikka maailmantalous maakunta maatilapäivä mahdollisuus maksuttomuus minä toivon
mittarit muisto muutos myönteiset tunteet negatiivinen vinouma normien purku nuoret näkökulma Odotusmaailma olkivuosi onnellinen onnellisuus opetussuunnitelma opiskelu oppilaskunta oppiminen oppimisen ilo osallisuus otsikko palvelupiste peruskoulu perustarpeet piilokorruptio positiivinen kasvatus positiivinen voima
pääsiäinen rajat
rakenneuudistus rakentaminen rauhoittuminen
risuaita sanomalehtiviikko selviytyminen sisu sosiaali- ja terveyspalvelut sote sote uudistus sote-uudistus sote-uudistut sotiemme_veteraanit suhteellisuus Suomi 100 v. SUP syksy systeeminen ajattelu sähköiset oppimisympäristöt sähköiset palvelut sää säännöstely säännöt tasa-arvo tavallinen arki terveys tietosuoja todistus toimintaprosessi toisen asteen koulutus toivomuksia
tulevaisuuden kunta turvallisuus turvaverkot tyky uudistukset vaalit Vappu velkaantuminen vertailu vertaisliikuttaja visio vuosi 2018 Yhteiskuntasopimus yhteispalvelupiste yhteisyys yhteisöllisyys yhteisöllisyys
yksinäisyys yleiskaava yrittäminen ystävyys