Avotulen teon kielto purettu Varsinais-Suomen alueella

Julkaistu 21.6.2018 klo 11.30

Maaperän kosteus ja tuuliolosuhteet ovat kehittyneet Varsinais-Suomen alueella suotuisasti ja pelastuslaitoksen 30.5. alueilleen asettama tiukennettu avotulen teon kielto voidaan päättää 21.6.2018. On kuitenkin huomioitava, että jos metsäpalovaroitus on voimassa, avotulta ei saa sytyttää. Tämä koskee myös juhannuskokkoja.

Pelastuslain mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Varomattomasta tulen käsittelystä voi seurata sakkorangaistus. Pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon, jos tulipalon vaara on ilmeinen.

Sisäministeriön suosituksesta Varsinais-Suomen pelastuslaitos kielsi pelastustuslain 6 §:n nojalla 30.5.2018 kaiken avotulen teon Varsinais-Suomen alueella. Maaperän kosteus ja tuuliolosuhteet ovat kehittyneet Varsinais-Suomen alueella suotuisasti ja viranomaispäätös avotulen käytön kiellosta voidaan purkaa. On kuitenkin huomioitava, että jos metsäpalovaroitus on voimassa, avotulta ei saa sytyttää. Tämä koskee myös juhannuskokkoja.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen 30.5.2018 alueilleen asettama tiukennettu avotulen teko kielto päätetään ja siihen liittyvät rajoitukset puretaan 21.6.2018 kello 9.00.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
Pelastusjohtaja