99,5 % suosittelee Lietoa asuinpaikaksi asukasviihtyvyyskyselyssä

Julkaistu 8.9.2017 klo 8.00

Liedon kunta halusi selvittää lietolaisten asukasviihtyvyyttä sekä seikkoja, joilla kunta voi vastata paremmin kuntalaisten tyytyväisyyden ja viihtyvyyden lisäämiseen. Innolink Researc toteutti tutkimuksen touko-kesäkuussa 2017 puhelinhaastatteluna.  Kyselyssä haastateltiin 200 eri ikäistä ja eri taajamissa asuvaa lietolaista.

Liedon imago on positiivinen

Kyselyn tuloksissa erityisen positiiviseksi koetaan Liedon imago asumisen paikkana: 96 % vastaajista antoi Liedolle asumisen paikkana parhaita arvosanoja 4-5.

Lietoa kuvaillaan erityisesti sanoilla:

 • viihtyisä
 • rauhallinen
 • lapsiystävällinen

Liedon asukasviihtyvyys korkealla

Suurin osa vastaajista viihtyy Liedossa hyvin tai erittäin hyvin (87%). Kohtalaisesti viihtyviä oli 11,6 %. Huonosti tai erittäin huonosti koki viihtyvänsä vain 1% vastaajista.  Viihtyminen kasvaa selvästi nuorista ikäryhmistä vanhempiin ikäryhmiin. Reilusti yli puolet vastaajista (59%) asumisviihtyvyyden parantuneen viimeisen kahden vuoden aikana.

Tärkeimpinä tulevaisuuden asumisviihtyvyyteen vaikuttaviksi tekijöiksi koetaan

 • sosiaali- ja terveyspalvelut
 • liikenneyhteydet ja hyvät joukkoliikennepalvelut

Liedon kunnan suosittelemisen todennäköisyys on erinomaisella tasolla

99,5 % vastaajista voisi suositella Liedon kuntaa asuinpaikkana

Suosittelun todennäköisyys kasvaa iän myötä: yli 50-vuotiaita jo 65 % voisi ehdottomasti suositella Lietoa asuinpaikkana.

Asuinympäristö on tärkein asukasviihtyvyyteen vaikuttava tekijä

Tärkeimmiksi asukasviihtyvyyden vaikuttaviksi asioiksi koettiin asuinympäristöön liittyvät tekijät:

 • asuinympäristön turvallisuus
 • puhtaus ja vehreys
 • kauneus
 • rauhallisuus

Parhaiten vastaajat kokivat Liedon onnistuneen odotuksiin nähden

 • laadukkaassa päivähoidossa ja koulutuksessa
 • aktiivisessa yhdistys- ja järjestötoiminnassa
 • sähköisten asiointimahdollisuuksien toimivuudessa

Erityisen heikosti Lieto ei onnistunut minkään tekijän osalta.

Lähde: Asukasviihtyvyyskysely 2017, Liedon kunta 8.8.2017, Innolink Research

Millä sanalla kuvaisit Liedon kuntaa myönteisesti

Millä sanalla kuvailisit Lietoa myönteisesti?

>Millisena haluaisit nähdä tulevaisuuden Liedon?