Nuorisotiedotus

Nuorisotiedotus on palvelumuoto, jolla nuorille tarjotaan nuorisotiedotuksen ja -neuvonnan keinoin ammattitaitoista apua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä.

Palvelussa voi olla kyse nuoren henkilökohtaisesta ohjauksesta ja neuvonnasta.
Nuorisotiedottajaan voi ottaa yhteyttä joko puhelimitse; soittamalla tai tekstiviestillä, sähkopostilla, facebookin kautta tai kirjeitse. Henkilökohtaista neuvontaa ja tukea saa nuorisotiloilta tai käymällä nuorisotoimen toimistolla kunnantalolla.

Nuorisotiedotuksen periaatteet lyhyesti

Nuorisotiedotuksen periaatteena ja tavoitteena on taata nuorten tiedonsaannin tasavertaisuus.

Palveluiden tulee olla helposti käytettävissä ilman pakollista ajanvarausta sekä oltava maksuttomia. Jaettu tieto on myös ajantasaista, helposti ymmärrettävää, puolueetonta sekä vapaata kaikista uskonnollisista, poliittisista, aatteellisista tai kaupallisista vaikutteista.

Periaatteet perustuvat Euroopan nuorisotiedotus ja -neuvontajärjestön (EYRICA) hyväksymään peruskirjaan.

Toiminta on tarkoitettu kaikille alle 29-vuotiaille nuorille.

Liedon Kiertävää nuorisotiedotusta -hanke (LiKiNuHa+)

Hankeaika: 1/2017-3/19 (Jatkohanke aiemmalle hankkeelle vuodelta 2016)
Hankekuvaus: Hankkeen puitteissa järjestetään tapahtumia vaihtuvien teemojen mukaan. Palvelu viedään nuorten luokse, kouluille, nuorisotiloille, kirjastoihin, tapahtumiin ja harrastuspaikkoihin. Hankkeessa luodaan toimintatapoja, joiden avulla kehitetään nuorisotyötä ja –toimintaa nuorille helpommin lähestyttäväksi ja entistä kattavammaksi. Hankkeessa painotetaan tieto- ja neuvontatyön luonnetta lähipalveluna. Lieto kuntana on laaja ja välimatkat pitkiä. Tarkoituksena on ottaa koko Liedon alue mukaan tapahtumien toteutuspaikoiksi, kattaen esimerkiksi Liedon keskustan lisäksi Ilmaristen ja Liedon Aseman alueen, Loukinaisten ja Littoisten alueen sekä Tarvasjoen.

Vertti tiedottaa vertaisilleen

Vertti-toiminta on seutukunnallista nuorisotiedotusta, jota tehdään koulun ja nuorisotoimen yhteistyönä.

Toimintaan osallistuvien yläkoulujen oppilaista koulutetaan 2-6 Vertti-vertaistiedottajaa vastaamaan koulunsa nuorisotiedotuksesta yhdessä alueen nuorisotyöntekijöiden kanssa. Vertit laativat nuorisotyöntekijän kanssa tiedotussuunnitelman, jossa määritellään koulussa käytettävät ja kokeiltavat tiedotusmuodot. Yleisimpiä tiedotustapoja ovat olleet koulujen ilmoitustaulut, keskusradio ja erilaiset infotilaisuudet. Vertti-vertaistiedottajat ovat kokeilleet tiedotuskanavina myös nettiä, koulun lehteä, flyereita sekä wc-tiedotusta.

Vertti-vuoden aikana Vertti-nuorille opetetaan tiedottamisen käytäntöjä ja he pääsevät tapaamaan muita seutukunnan Vertti-vertaistiedottajia. Toimintaan osallistuneet saavat Vertti-vuodestaan myös todistuksen.

Vertti tiedottaa vertaisilleen kuva