Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 15 - 28-vuotiaille lietolaisille nuorille, jotka tarvitsevat apua johonkin asiaan.

Etsivään nuorisotyöhön ei tarvita lähetettä ja ajan saa usein jo samalle viikolle. Yhteyttä voi ottaa nuori itse, hänen läheisensä, nuoren työntekijä tai viranomainen. Oppilaitoksilla, puolustusvoimilla ja siviilipalvelukeskuksella on velvollisuus ilmoittaa keskeytyksestä kotikunnan etsivään nuorisotyöhön. Tällöin etsivät ottavat yhteyttä nuoreen. Etsivään nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun nuori

  • on ilman opiskelupaikkaa tai opiskelu tökkii
  • kaipaa apua kela-etuuksien selvittämiseen
  • haluaa tietoa asumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin, toimeentuloon, koulutusvaihtoehtoihin tai vapaa-aikaan liittyen
  • haluaa muuttaa omaan asuntoon tai tarvitsee apua itsenäiseen asumiseen
  • haluaa selkiyttää omia tulevaisuuden suunnitelmiaan

Etsivä nuorisotyö on aina vapaaehtoista nuorelle ja toiminta suunnitellaan yhdessä nuoren kanssa. Tapaamiset järjestetään siellä, mikä nuorelle on sopivin paikka.