Erityisnuorisotyö

Liedon kunnan nuorisotoimen erityisnuorisotyö on sosiaalista ja kohdennettua nuorisotyötä. Erityisnuorisotyön tehtävänä on edistää nuoren psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä kohdentaa tarpeellisia toimia, silloin kun tarve on suurempi.

Kohderyhmänä ovat 13 - 29 – vuotiaat nuoret sekä heidän perheensä. Työmuotoja ovat muun muassa: etsivä nuorisotyö, yksilötyö, pienryhmätoiminta, Valomerkki – toiminnan toteuttaminen sekä monialainen yhteistyö. Kouluyhteistyötä tehdään (Turvallinen Tulevaisuus infotunnit), laajennetulla ikäryhmällä eli 5 – luokkalaisista aina toisen asteen opintoihin saakka.

Työskentely tapahtuu nuoren omissa kasvu- ja kehitysympäristöissä, kuten kouluilla, nuorisotiloilla ja kaduilla. Työtä tehdään tarpeen vaatiessa monialaisissa työryhmissä, aina nuori ja tämän huoltajat huomioiden sekä niin, että he ovat mukana työskentelyssä.

Valomerkki – Stop nuorten päihteiden käytölle!

Tavoitteena on puuttua välittömästi alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ilmitulleeseen päihteiden käyttöön järjestämällä keskustelutilaisuus, johon kutsutaan lapsi/nuori ja tämän huoltaja/huoltajat. Tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin ja yleiseen mielipiteeseen, jotta lasten ja nuorten päihteiden käyttöä ei sallittaisi ja haitoista saataisiin tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

  • Valomerkki – toimintamallia toteutetaan yhteistyössä poliisin ja sosiaalipalveluiden kanssa.

Näpistelijöiden puhuttelut eli Näppäri - toimintamalli

Tavoitteena on puuttua välittömästi alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ilmitulleisiin näpistelytapauksiin järjestämällä keskustelutilaisuus, johon kutsutaan lapsi/nuori ja tämän huoltaja/huoltajat.

Tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin sekä selvittää näpistelytilanne yhteistyössä ilmoittajan (kauppaliike/poliisi/muu ilmoittaja) kanssa. Samalla tehdään yhteistyötä Liedon kunnan sosiaalipalveluiden lastensuojelun kanssa.

Lisätietoja Valomerkki – ja Näppäri – toimintamalleista erityisnuorisotyöntekijältä

Liedon kunnan Päihdeyhteistyöryhmä eli PäTy

On monialainen työryhmä, jonka tarkoituksena on seurata ajan ilmiöitä, välittää tietoa ammattilaiselta ammattilaiselle sekä kehittää uusia toimintatapoja muuttuviin tilanteisiin. Ryhmän toiminnan pääpaino on päihteissä ja niihin liittyvissä ilmiöissä sekä tapahtumissa.

Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ryhmässä ei käsitellä yksittäisten asiakkaiden asioita. Ryhmään osallistuvat edustajat: sivistyspalveluista (yläkoulut, kuraattorit, työllisyydenhoito, erityisnuorisotyö ja etsivä nuorisotyö), sosiaalipalveluista (aikuissosiaalityö, sosiaaliohjaus, ennaltaehkäisevä lastensuojelu), terveydenhuollosta (kouluterveydenhoito, päihdehoito, terveydenhoito), poliisista (kenttävalvonta), seurakunnasta (nuorisotyö), puolustusvoimista (sosiaalikuraattori) ja toisen asteen ammatillisesta oppilaitoksesta (Loimaan ammatti- ja aikuisopisto). Ryhmän jäsenet tekevät tiivistä yhteistyötä omien alojensa sidosryhmiensä kanssa ja tuovat kokouksiin omien alojensa näkökulmia.

Ryhmä järjestää tarvittaessa koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia kuntalaisille sekä tiedottaa paikallisista ilmiöistä.