Nuorten palvelut

Liedon kunnan nuorisotoimi tukee lietolaisten nuorten tervettä kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia.

Nuorislla on Liedossa kolme nuorisotilaa, jotka ovat joka viikko avoinna yhteensä 2-3 iltana viikossa. Nuoria käy yhdellä tilalla yhdessä illassa noin 20–80 henkilöä. Nuorisotoimi organisoi tämän lisäksi nuorisotiedottamista vertaisohjaajien kautta, nuorisovaltuustotoimintaa, kansainvälistä klubia, erityisnuorisotyötä, konsertteja, leirejä ja muita tapahtumia.

Nuorisotiloja avataan kokoontumisrajoituksia noudattaen

Liedon nuorisotiloja avataan käyttöön kokoontumisrajoituksia noudattaen 1.6.2020 alkaen. Kokoontumisrajoitukset tulevat vielä toimipaikoittain tarkentumaan, sillä tilojen pienuuden vuoksi ei niihin voi ottaa suosituksen mukaista 50 henkilö kerrallaan. Tarkemmat aukioloajat tiedotetaan myöhemmin. Kunta odottaa vielä Lounais-Suomen aluehallintoviraston ohjeistusta, jossa annetaan tarkempia ohjeita nuorisotilojen suhteen.

Kaikilla kunnan toimipaikoilla noudatetaan yleisiä ohjeita käsihygienian ja kontaktien välttämisen suhteen. Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on hallituksen linjauksella kielletty 31.7.2020 asti.

Liedon kunnan nuorisotoimi

Riikka Helenius 050 544 9604, erityisnuorisotyöntekijä

Soile Vahtera 050 569 0953, nuoriso-ohjaaja

Jussi Hernelahti 050 514 6622, nuorisotyöntekijä

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@lieto.fi

Facebook ja Messenger: Erityisnuorisotyöntekijä Riikka Helenius, Nuoriso-ohjaaja Soile Vahtera, Nuorisotyöntekijä Jussi Hernelahti, Liedon nuorisotoimi.

Whatsapp: puhelinnumeroilla

Instagram: nuorisotoimilieto

snäp: erkkaririikkal / Erkkari Riikka Lieto


Nuorisotoimi tekee alueellista yhteistyötä muiden nuorisotoimien kanssa sekä osallistuu erilaisiin monialaisiin verkostoihin.
 

Nuorisotyön ammattilainen kohtaa ja on läsnä nuoren arjessa sekä tarvittaessa neuvoo, ohjaa ja opastaa eteenpäin.
 

Liedon kunnan Nuorisotoimen facebook-sivut.

Liedon kunnan nuorisotoimen in -logo