Avustukset urheiluseuroille

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää lietolaisille urheiluseuroille liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitetuista avustusmäärärahoista.

Perusavustukset

Perusavustusta myönnetään periaatteessa kaikille sitä hakeneille edellytykset täyttäville rekisteröidyille urheiluseuroille. Perusavustuksen jakamisen ehtona ovat:

  • toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
  • toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan
  • yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista).
  • Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesti myönnetyn avustuksen käytöstä.

Avustushaku 2020

Urheiluseurojen avustushaku on 25.3. - 16.4.2020.

Perusavustuksen jakamisessa tulee kiinnittää huomiota seuran toiminnan määrään, laatuun ja monipuolisuuteen sekä jäsenmäärään, toimintapaikkojen lukumäärään ja alueelliseen jakaumaan.

Toiminnan määrää ja laatua voidaan arvioida mm. järjestettyjen kilpailu-, harjoitus- ja kuntoliikuntatilaisuuksien sekä leirien luku- ja osanottajamäärien sekä seurassa toimivien valmentajien, ohjaajien, tuomareiden ja urheilijoiden lukumäärien perusteella. Toiminnan monipuolisuutta kuvaavat seurassa harrastettavat erilaiset liikuntamuodot.

Liedon liikuntatoimessa keskitytään lakisääteiseen toimintaan.
Liikuntalaki:
Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Perusavustus myönnetään yhdellä kertaa koko vuoden toiminnan perusteella.

Vuonna 2020 avustusten jakoperusteen painopisteet ovat:

1. Erilaisissa kuntalaisia laajasti tavoittavissa tapahtumissa, toiminnoissa ja tilaisuuksissa sekä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävissä konkreettisissa toimenpiteissä.

2. Liikuntatoimen avustuksissa otetaan käyttöön avustusten vastikkeellisuus. Urheiluseuran tulee osallistua vähintään 1-2 kunnan järjestämään liikuntatapahtumaan vuodessa seuran koosta riippuen. Liikuntatoimen avustuksissa painopiste on edelleen harrastus- ja terveysliikunnan edistämisessä.

Avustusta haetaan keväisin, lisätietoa TÄSTÄ: