Avustukset urheiluseuroille

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää lietolaisille urheiluseuroille liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitetuista avustusmäärärahoista.

Perusavustukset

Perusavustusta myönnetään periaatteessa kaikille sitä hakeneille edellytykset täyttäville rekisteröidyille urheiluseuroille. Perusavustuksen jakamisen ehtona ovat:

 • toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan
 • yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista).
 • Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesti myönnetyn avustuksen käytöstä.

Avustushaku 2020

Urheiluseurojen avustushaku on 25.3. - 16.4.2020.

Perusavustuksen jakamisessa tulee kiinnittää huomiota seuran toiminnan määrään, laatuun ja monipuolisuuteen sekä jäsenmäärään, toimintapaikkojen lukumäärään ja alueelliseen jakaumaan.

Toiminnan määrää ja laatua voidaan arvioida mm. järjestettyjen kilpailu-, harjoitus- ja kuntoliikuntatilaisuuksien sekä leirien luku- ja osanottajamäärien sekä seurassa toimivien valmentajien, ohjaajien, tuomareiden ja urheilijoiden lukumäärien perusteella. Toiminnan monipuolisuutta kuvaavat seurassa harrastettavat erilaiset liikuntamuodot.

Liedon liikuntatoimessa keskitytään lakisääteiseen toimintaan.
Liikuntalaki:
Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Avustusten jakoperusteen painopisteenä on:

 • kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviin konkreettisiin toimenpiteisiin
 • terveysliikuntaan
 • kansalaistoimintaan
 • liikunnan yhteiskunnalliseen merkitykseen
 • kuntalaisia laajasti tavoitettaviin tapahtumiin, toimintoihin ja tilaisuuksiin.
  (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta)

Perusavustus myönnetään yhdellä kertaa koko vuoden toiminnan perusteella.