Kunnan taidekokoelma

Liedon kunnan taidekokoelmaan kuuluu yli 250 taideteosta lähes sadalta taiteilijalta. Kokoelma sisältää maalausten, grafiikan ja piirustusten lisäksi reliefejä, veistoksia ja tekstiilitaidetta useilta vuosikymmeniltä.

Vanhimmat työt ovat 1900-luvun alkupuolelta, ja kokoelma karttuu edelleen. Kunta on saanut osan taideteoksista lahjoituksina, osa on tilattu taiteilijalta tai ostettu tiettyä rakennusta varten. Pääosa taidekokoelmasta on esillä kunnan omistamissa kiinteistöissä, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, kunnantalossa ja vanhainkodeissa. Nyt esillä olevaan näyttelyyn on valittu sellaisia teoksia, jotka on väliaikaisesti siirretty turvaan kiinteistöjen myynnin tai peruskorjauksen vuoksi.

Taidekokoelmiin erikoistunut tutkija Kari Tuovinen on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita taidekokoelmien ominaisuuksista ja syntyprosesseista. Hän laati keväällä 2016 profiilin Liedon kunnan taidekokoelmasta osana laajempaa tutkimustaan kunnallisista taidekokoelmista. Tuovinen toteaa, että Liedon kunnan taidekokoelmassa on paljon muillekin taidekokoelmille tyypillisiä piirteitä. Esimerkiksi kokoelmassa on keskimäärin 2,7 työtä per taiteilija ja suurin yksittäisen taiteilijan taideteosten osuus töistä on 19 %. Myös tuntemattomiksi jääneiden taiteilijoiden osuus 3 % on tyypillinen 1900-luvun taiteen kokoelmille.

Liedon kunnan taidekokoelma erottuu kuitenkin muutamassa ominaisuudessa. Huomattavaa on, että lahjoituksena saatujen töiden osuus on Liedossa 38 %, kun useimmiten lahjoituksia on alle 10 %. Lahjoitusten suuri osuus johtuu muun muassa siitä, että yksityishenkilöt ovat lahjoittaneet Liedon vanhainkotiin runsaasti taidetta. Lisäksi testamenttivaroja on osoitettu vanhainkodin taidehankintoja varten. Merkittävää on myös naispuolisten taiteilijoiden osuus. Liedossa se on noin 35 %, kun muiden suomalaisten kokoelmien keskiarvo on 20 %.

Taidekokoelma on luetteloitu Liedon museon kokoelmatietokantaan. Vaikka kuvia taideteoksista ei tekijänoikeussyistä voi julkaista internetissä, niin kokoelmatiedot löytyvät Liedon museon verkkosivuilla osoitteessa

http://liedonmuseo.wixsite.com/kokoelmat/lietotaidekokoelma.

Lisätietoja Liedon kunnan taidekokoelmasta:

Liedon museo
Leena Viskari
puh. 050 593 1692,
leena.viskari@liedonmuseo.fi

Liedon kunnan kulttuuritoimi
Arttu Eteläpelto
puh. 050 569 0952
arttu.etelapelto@lieto.fi