Kulttuuri

Myös kulttuuritoimessa varaudutaan tilanteeseen ja joudutaan perumaan sovittuja tilaisuuksia. Seuraa tapahtumien tiedotusta tapauskohtaisesti.

Kesän toimintoja sekä Lieto-viikkoa suunnitellaan normaaliin tapaan ja toiminta-avustukset tulevat hakuun 25.3. alkaen kuten suunniteltu.

Olen toistaiseksi suositusten mukaisesti etäkonttorilla, mutta yhteyden minuun saa kulttuuritoimen asioissa normaalisti s-postilla, puhelimitse, Messingerillä, Whatsapilla tai Skypeitse.

Arttu Eteläpelto, kulttuuriasioista vastaava

***************************************************************

Kulttuuritoimi on osa kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita ja palvelee kuntalaisia yhteistyössä kunnan muiden kulttuuritoimijoiden, museoiden sekä yhdistysten ja aktiivien kanssa.

Kunnan kulttuuritoimen perustehtäviin kuuluvat mm:

  • kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen vuosille 2019 – 2020
  • kulttuurikalenterin ylläpito
  • kunnantalon taidenäyttelyiden koordinointi 1.1.2019 alkaen
  • tapahtumien ja palveluiden tarjoaminen kuntalaisille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • kunnan virallisten juhlien järjestäminen (itsenäisyyspäivä, veteraanipäivä, Lieto-viikko)
  • taidekokoelman ylläpito, sillä kunnalla on n. 200 taideteosta
  • kulttuuritoiminta-avustusten jakaminen keväisin
  • seutukunnan kulttuuritarjonnasta tiedottaminen ja osallistuminen yhteistyöverkostoihin
  • taidekasvatuksen koordinointi yhdessä Lieto-opiston (kansalaisopiston)

Liedossa kokoontuu myös ”kulttuurityöryhmä”, johon kuuluvat kulttuurisihteerin lisäksi mm. kirjastojohtaja,  Lieto-opiston rehtori sekä Nautelankosken museon johtaja. Työryhmä edistää kulttuurista yhteistyötä kunnan sisällä ja tekee paikallista kulttuuria näkyväksi.

Kulttuurisihteeri ottaa osaa myös seutukunnan yhteistyöverkostoihin, jotka omalta osaltaan kehittävät seudullista kulttuuritoimintaa mm. hankkeiden ja tapahtumien muodossa.