Omatoimialue

Kirjaston omatoimialueelle pääsee päivittäin klo 07.00-21.00 myös kirjaston ollessa suljettuna.

Poikkeusaukioloista ilmoitamme erikseen.

Ovi aukeaa kirjastokortin viivakoodilla ja nelinumeroisella tunnusluvulla.

Huomaa, että jokaisen omatoimialueen käyttäjän tulee kirjautua alueelle henkilökohtaisesti omalla kirjastokortillaan! Tätä myös valvotaan.

Kirjastokortin ja tunnusluvun saat kirjastosta henkilökunnan ollessa paikalla. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Liedon kirjaston omatoimialue kattaa lehtilukusalin automaatteineen: voit lainata alueelle palautettua ja uutuusaineistoa, palauttaa lainojasi, lukea ja lainata aikakauslehtiä. Huom! Aikakauslehtien uusin numero ei ole lainattavissa!

Omatoimialueelle kirjaudutaan näin:

  • Aseta kirjastokortissa oleva viivakoodi kortinlukulaitteen punaisen lukusäteen alle
  • Näppäile tunnuslukusi

omatoimikirjasto.jpg

Liedon kirjaston omatoimialueen käyttösäännöt

Omatoimialuetta asiakkaat voivat käyttää perinteisten aukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimialue kattaa lehtienlukualueen, palautushyllyn, aikuisten uutuushyllyn, dekkarihyllyn sekä kaksi lainaus- ja palautusautomaattia. Omatoimikäytön aikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa.

Omatoimiaikana kirjastossa voi

  • noutaa varattua aineistoa
  • palauttaa automaateilla
  • lainata palautettua sekä uutuusaineistoa automaatilla
  • lukea ja lainata lehtiä (HUOM! Uusin numero ei ole lainattavissa)
  • käyttää asiakastietokoneita
  • käyttää tiloja työskentelyyn

Kirjastossa on käytettävissä langaton verkko. Tilassa on myös latauskaappi puhelinten lataamiseen. Kaapin käyttö on asiakkaan omalla vastuulla.

Omatoimiaikana ei ole mahdollista

  • kopioida ja tulostaa
  • maksaa maksuja

Omatoimikirjaston turvallisuutta valvotaan kulunvalvonnalla sekä tallentavalla kameravalvonnalla. Oikeus tarkistaa valvontatallenteen sisältö on palvelupäälliköllä, tämän valtuuttamalla varahenkilöllä, vahtimestarilla sekä toimitilapäälliköllä.

Tietokoneiden, automaattien ja latauskaapin mahdollisia teknisiä ongelmia voidaan selvittää vasta, kun henkilökunta on paikalla.

Omatoimialuetta saavat käyttää kaikki, joilla on Vaski-kirjastokortti ja siihen liittyvä nelinumeroinen pin-koodi. Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä, ylläpitämään asioidessaan siisteyttä ja järjestystä sekä antamaan muille käyttäjille työrauhan. Käyttöoikeus on henkilökohtainen eli jokaisen sisääntulijan on kirjauduttava sisään. Poikkeuksena lapset voivat tulla vanhempiensa kanssa ilman kirjautumista. Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja. Omatoimialueen käyttö voidaan tarvittaessa estää, esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vuoksi, soveltuvia lakeja noudattaen.

Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulevien henkilöiden käyttäytymisestä. Asiakas on velvollinen korvaamaan sekä itse aiheuttamansa että mukanaan tulleiden henkilöiden aiheuttamat vahingot.

Henkilökunnan palveluajan päätyttyä asiakkaiden on poistuttava kirjastosta ja kirjauduttava uudelleen sisälle omalla kirjastokortillaan ja tunnusluvulla. Tästä ilmoitetaan kuulutuksella, kun omatoimiaika on alkamassa.

Omatoimiajan päättyessä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä. Jos asiakas aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, hän on velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut.

Hätätilanteita varten omatoimialueen eteisessä on lista tarpeellisia puhelinnumeroita. Kirjasto on päihteetön tila eli kaikkien alkoholituotteiden ja päihteiden tuominen kirjastoon on kielletty.

Käsitelty Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa §19/14.5.2019