Yleishyödylliset avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa yleishyödyllisiä avustuksia rekisteröidyille yhdistyksille, yhteisöille ja ryhmille (väh. 3 henkilöä).

Avustuskohteet

Avustukset on tarkoitettu Liedossa tapahtuvaan ja lietolaisiin kohdistuvaan harrastusluonteiseen toimintaan tai yleishyödylliseen kohteeseen, johon ei voi saada avustusta kunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan perus- tai kohdeavustuksista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi tarvittaessa siirtää hakemuksen em. avustusten jaon yhteyteen.

Myöntämisen ehtoja

Avustuksia ei myönnetä siinä tarkoituksessa, että yhdistys tai yhteisö jakaisi saamansa varat avustuksina jäsenilleen, tai että se siirtäisi varat toiselle taholle (esim. keskus- tai piiritasolle). Avustuksen saajien tulee sallia kunnan valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi. Avustushakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma, talousarvio ja hankkeen eritelty kustannusarvio (esim. aiheutuvat menot ja tulot).

Allekirjoitus

Avustushakemuksen "allekirjoittaa" yhdistyksen nimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt tai yhteisöjen ja ryhmien osalta kaksi asiasta vastaavaa täysi-ikäistä henkilöä. Ohje: Hakemuksen täyttäjän pitää olla nimen kirjoittamiseen oikeutettu henkilö.

Tilitykset

Myönnetyt avustukset tulee tilittää avustusvuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä haettaessa uutta avustusta. Mikäli avustus on myönnetty kohdeavustuksena tulee tilitys laatia viimeistään avustusvuoden loppuun mennessä.

Tarvittaessa voidaan pyytää avustuksella katettujen menojen alkuperäistositteet. Tiliselvityksen allekirjoittavat rekisteröidyn yhdistyksen puolesta nimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt. Tiliselvitys toimitetaan Liedon kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle PL 24, 21421 Lieto (käyntiosoite Kirkkotie 13.) Mikäli avustusta ei ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen, on avustus palautettava.