Kulttuuriavustukset

Kulttuuritoiminta-avustukset voidaan myöntää:
 

  • perusavustuksena paikalliseen kulttuuritoimintaan sellaiselle lietolaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, joka sääntöjensä mukaan pääasiallisesti kuuluu kulttuuritoimintalain (728/92) 2 §:ssä määritellyn kulttuuritoiminnan piiriin.
  • kohdeavustuksena paikalliseen kulttuuritoimintaan1) sellaiselle rekisteröidylle tai rekisteröimättömälle yhdistykselle tai ryhmälle (vähintään 3 henkilöä), joka ei voi hakea toimintaansa perusavustusta kunnan nuoriso- tai liikunta-avustuksista.
  • Kulttuuriapurahoina yksityisille henkilöille, taideapurahana tai kulttuurintutkimuksen apurahana.

Avustuksen hakeminen

Avustuksia haetaan keväisin, lisätietoa TÄSTÄ

Avustusten maksatus

Perusavustukset maksetaan valitusajan umpeuduttua viimeistään kesä-elokuussa, mikäli päätöksistä ei tehdä oikaisuvaatimuksia.

Kohdeavustus maksetaan tilityksen jälkeen viimeistään avustusvuoden loppuun mennessä.

Kohdeavustus voidaan osoittaa esimerkiksi hankkeen tai erityistoiminnon aiheuttamiin menoihin. Sen sijaan rakennusinvestointien ja –hankintojen, instrumenttihankintoihin tai muun irtaimen omaisuuden hankintoihin avustusta ei myönnetä. Kohdeavustus voidaan myöntää myös koulutustilaisuuksien järjestämiseen tai näihin osallistumiseen. Avustetun kohteen tuloista ja menoista tulee pitää kirjaa sekä suorittaa tilitys alkuperäistosittein.

-----------

1) "Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä" (laki 728/92, § 2)