Avustusten jakoon liittyviä yleisiä periaatteita

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon soveltuvin osin seuraavat perusteet, jotka tulee ilmetä hakemuksesta:

 • Hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus
 • Hakijan taloudellinen asema
 • Hallintokulujen suhteellinen osuus hakijan kuluista
 • Hakijan valtiolta, kunnalta ja seurakunnalta saamat avustukset ja avustuslainat sekä niiden käyttö
 • Avustuksella tuettavan toiminnan ja toimenpiteen ajankohtaisuus
 • Avustuksen suunniteltu käyttötapa
 • Hakijan muualta saatavissa oleva tuki
 • Hakijan omatoimisuus
 • Avustuksen saamisen tarve
   

Vuonna 2020 avustusten jakoperusteen painopisteet ovat

 • Erilaisissa kuntalaisia laajasti tavoittavissa tapahtumissa, toiminnoissa ja tilaisuuksissa sekä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävissä konkreettisissa toimenpiteissä.
 • Liikuntatoimen avustuksissa otetaan käyttöön avustusten vastikkeellisuus. Urheiluseuran tulee osallistua vähintään 1-2 kunnan järjestämään liikuntatapahtumaan vuodessa seuran koosta riippuen. Liikuntatoimen avustuksissa painopiste on edelleen harrastus- ja terveysliikunnan edistämisessä.

Sen sijaan avustusta ei myönnetä mm.

 • Valtiorahoitteisen opintopiirin kuluihin,
 • Instrumenttihankintoihin.
 • luottotappioihin, varainhankinnan kuluihin, poistoihin,
 • jäsenmaksuihin tai alkoholikuluihin.

Mikäli lajin harrastusmahdollisuuksia ei ole Liedossa, avustusta myönnetään vain perustellusta syystä.

Pienin myönnettävä avustus on 84 €.