Avustukseen oikeutetut ryhmät

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksia voidaan myöntää nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntalain määrittämälle toiminnalle. Lisäksi Liedon kunnassa voidaan jakaa avustuksia yleishyödylliseen toimintaan, joka erityislakien mukaan ei oikeuttaisi kunnan avustukseen.

  • Paikallisille rekisteröidyille urheiluseuroille: Toiminta sääntöjen mukaan pääasiassa liikuntaa
  • Paikallisille nuorisoyhdistyksille: Jäsenistä vähintään 2/3 -osaa oltava alle 29-vuotiaita.
  • Nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan: Toteuttajista 2/3 -osaa oltava alle 29-vuotiaita.
  • Paikalliseen kulttuuritoimintaan: Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.
  • Kulttuuriapurahoja yksityisille henkilöille taideapurahana tai kulttuurintutkimuksen apurahana.
  • Rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille Liedossa tapahtuvaan ja lietolaisiin kohdistuvaan toimintaan, johon ei voi saada kunnan kulttuuri-, liikunta- tai nuorisotoiminnan avustusta.
  • Muulle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan harkinnan mukaan avustuskelpoiselle ryhmälle.
  • rekisteröityneiden yhdistysten tulee olla toiminut noin vuoden, jotta kaikki vaadittavat liitteet voidaan toimittaa

Tarkemmat määritelmät kunkin avustusmuodon ohjeissa.