Avustukset

Avustamisesta yleensä

Liedossa järjestettävä nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoiminta on hyvin monimuotoista. Kunnan avustuksen tarkoituksena on edistää lietolaisten harrastusmahdollisuuksia. Seuroissa ja yhdistyksissä toimivilla henkilöillä on suuri merkitys toiminnan vireyttäjinä. Kunta pyrkii toiminnallaan varmistamaan ja kehittämään seurojen, yhdistysten ja ryhmien toimintaedellytyksiä. Kunnan myöntämä suora taloudellinen tuki on merkittävä apu toiminnalle, mutta käytössä on myös muita tukimuotoja.

Yksityiskohtaisten ja tarkkojen avustusohjeiden laatiminen on vaikeaa, sillä kaikki ryhmät eivät koskaan sovi samaan muottiin. Näiden periaatteiden ja ohjeiden tavoitteena on antaa suuntaviivoja lautakunnan avustustoimintaan.  Vaikka vapaa-aikatoimialojen avustusmäärärahat säilyvät erillisinä, on lautakunnalla mahdollisuus talousarvion puitteissa muuttaa toimialojen avustusmäärärahojen suhdetta. Erillisiä päätöksiä painopistealueista voidaan tehdä käyttösuunnitelman ja vuosittaisen avustusten jaon yhteydessä.

Avustukset tulevat haettaviksi kerran vuodessa huhtikuussa. Niiden lisäksi jaetaan henkilökohtaisia stipendejä ja kannustuspalkintoja loppuvuodesta.

Avustuslajit

  • Nuoriso-, kulttuuri- ja yleishyödyllinen perus- ja kohdeavustus
  • Yksityishenkilön kulttuuriapuraha-avustus
  • Urheiluseurojen perus- ja kohdeavustus
  • Stipendit ja tunnustuspalkinnot

Jakoperiaatteena on, että vain yhtä avustuslajia voi saada.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää käytössään olevien määrärahojen puitteissa kulloinkin käytössä olevat avustusmuodot.

Suorien toiminta-avustusten lisäksi seurojen, yhdistysten ja harrastusryhmien toimintaa on Liedossa tuettu:

  • ilmaisin salivuoroin ja osoittamalla muitakin tiloja toimintaryhmille

  • ostopalveluilla

  • kunnan osallistumisella tilaisuuksiin

  • materiaaliavustuksilla