Kulttuuri ja vapaa-aika

Päivitetty tiedote 20.3.2020

Liedon kunnan varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus sekä vapaa-ajan palvelut

 • Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki niitä tarvitsevat lapset. Varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta luovutaan tilanteissa, joissa lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Huoltajat tekevät harkinnan hoidon tarpeesta.
 • Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa hyvitetään 18.3.2020 alkaen varhaiskasvatusmaksu niiltä päiviltä, jolloin lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa. Hyvitykset koskevat päiviä, jotka ovat hoitosopimuksella varattu lapsen hoitopäiviksi.
 • Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja koulujen tiloissa lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.
 • Lähiopetusta järjestetään tarvittaessa esioppilaille ja 1-3 luokkien oppilaille, Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille heidän sitä tarvitessaan. Kouluun ei kuitenkaan ole pakko mennä vaan oppilaita suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.
 • Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan 1-2-luokkalaisille. Mikäli lapsi on ollut iltapäiväkerhossa, mutta ei ole osallistunut siihen enää 18.3.2020 alkaen, häneltä peritään maaliskuun maksuna 50 %, eli 60 €.
 • Muilta osin perusopetuksen, lukion, Lieto-opiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen ja kirjaston tilat suljetaan. Kirjastoauto ei myöskään liikennöi ko. aikana.
 • Opetuksessa siirrytään etäopetukseen ja -opiskeluun. Ensisijaisesti käytetään omia välineitä, mutta kouluilta voi lainata mm. iPadeja. Etäopetuksesta on annettu erillinen ohje.
 • Opetus ja opettajien opetusvelvollisuus jatkuu, samoin opettajien palkanmaksu.
 • Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Liedon kouluissa ja päiväkodeissa ei ole tällä hetkellä tiedossa yhtään koronatartuntaa.  

Älä tuo sairasta lasta varhaiskasvatukseen tai kouluun.

**********************************************************************

Liedon kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toiminta-ajatuksena on tukea elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassa.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut luovat edellytykset virikkeelliselle harrastustoiminnalle ja virkistymiselle sekä tukevat perheitä lasten ja nuorten kehityksessä itsenäisiksi, tietoisia ja terveitä valintoja tekeviksi aikuisiksi. Vapaa-aikapalvelut myös lisäävät yhdistysten, seurojen ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä myöntämällä avustuksia.

.

Kolua kotiseutuasi - Rajattomasti kulttuuria Facebookissa

Tervetuloa TUKKU-sivuston kaveriksi Facebookissa! Saat rajattomasti tietoa Turun ja lähikuntien kulttuuritapahtumista.

TUKKU on Turun ja lähikuntien kulttuuripalvelujen yhteinen Facebook-sivusto, jossa ilmoitetaan alueen kulttuuritapahtumista ja -palveluista.

Vinkkejä mukavista retkikohteista Varsinais-Suomessa antaa jälleenKolua kotiseutuasi -esite.

Sivustolta saat tietoa seuraavien 13 Turun seudun kunnan kulttuuritapahtumista kätevästi kerralla:

 • Aura
 • Kaarina
 • Lieto
 • Masku
 • Mynämäki
 • Naantali
 • Nousiainen
 • Paimio
 • Pöytyä
 • Raisio
 • Rusko
 • Sauvo
 • Turku

TUKKU-sivuston takana ovat yllä mainittujen kuntien kulttuuripalveluissa työskentelevät, jotka tekevät monimuotoista yhteistyötä keskenään Oikeesti jotakin -kulttuuriverkostona.

Tykkää TUKUSTA!