Erityispalvelut

Vammaisten palvelut

Kehitysvammaisten palvelut

Omais- ja perhehoito

Tukea tarvitseva lapsi päivähoidossa

Erityisopetus

Puheterapia

Erityisnuorisotyö

Etsivä-nuorisotyö