Alle kouluikäiset

Kotona olevat lapset

Avoin päiväkoti

Perhekahvila

Kotihoidon tuki

Kerho- ja puistotoiminta

Puistotoiminta

Kerhotoiminta

Liikennepuisto

Liedon seurakunnan kerhot lapsille

Päivähoito

Kunnallinen päivähoito

Kunnalliseen päivähoitoon hakeminen

Yksityinen päivähoito

Esiopetus

Tukea tarvitseva lapsi päivähoidossa

Tukea ja apua

Lapsiperheiden kotipalvelu

Perhetyö

Perhepalvelut

Neuvolat

MLL lastenhoitotoiminta

Kasvatukseen ja elämäntilanteisiin liittyvät ongelmat

Tukea perheille seurakunnasta