Luvat ja ilmoitukset

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu erilaisten ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, vesilain sekä maasto- ja vesiliikennelain mukaisten lupien myöntäminen ja ilmoitusten käsittely. Mikäli toimintasi tarvitsee ympäristöluvan, maa-ainesluvan, aiheuttaa normaalista poikkeavaa melua ympäristössä tai kyse on lannan varastoimisesta, ota yhteyttä kunnan ympäristötoimeen.

Ympäristönsuojelulain (527/2014), maa-aineslain (555/1981), jätelain (646/2011) ja vesilain (587/2011) mukaisen asian käsittelystä peritään Liedon kunnan vahvistetun taksan mukainen maksu.

pdf Liedon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2019

pdfLiedon kunnan maa-ainestaksa 2018