Ilmansuojelu

Ilmansuojelutyön tavoitteena on sellainen ilman laatu, joka takaa asukkaille terveellisen ja viihtyisän elinympäristön sekä luonnon toimintakyvyn säilymisen. Ilmansuojelu liittyy laajempaan ilmastotyöhön, jonka tavoitteena on maapallon ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä muutosta aiheuttavien kasvihuonekaasupäästöjen, kuten CO2-päästöjen vähentäminen.

Liedon paikalliseen ilmanlaatuun pyritään kunnassa vaikuttamaan ympäristölupamääräysten sekä valvonnan kautta. Liedon kunta pyrkii myös omilla toimillaan edistämään kasvihuonekaasupäästöjen vähentymistä ja ilmastonmuutoksen hillintää. Lieto onkin ollut mukana Suomen kuntaliiton ilmastokampanjassa vuodesta 1998 lähtien. Liedon kunnan ja Liedon Lämpö Oy:n panostus uusiutuvaan kaukolämpöenergiaan tuli palkituksi vuonna 2012 ilmastokampanjan paikallisena ilmastotekona.              ilmastokampanjalogo_214px.jpg

Tällä hetkellä kunnan toiminnassa keskeisimpänä on energiansäästötoimenpiteiden etsiminen ja toteuttaminen sekä uusiutuvan energian käytön lisääminen kunnan omissa toiminnoissa.

Ilmansuojelutyö tuotti 1980- ja 1990-luvulla myönteistä kehitystä rikkidioksidipäästöissä ja lyijylaskeumassa, jotka toimenpideiden seurauksena pienentyivät merkittävästi. Viimeaikaisten havaintojen perusteella myös auringon UV-säteilyltä suojaavan otsinikerroksen heikentyminen olisi pysähtynyt. Otsonikerrosta tuhoavien kaasujen käyttökiellosta sovittiin kansainvälisesti 1980-luvun lopussa.