Haja-alueen rakennustapaohjeet

RAKENTAMINEN HAJA-ASUTUSALUEELLA

Jo rakentamista suunnitellessasi ota ensimmäiseksi yhteys rakennusvalvontaan.

rakennusvalvonta@lieto.fi

Liitteenä tiivistelmä rakentamisesta haja-alueella.