Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta ohjaa kunnassa rakentamista.

HUOM. Rakennusvalvonta ja mittaustoimi hoitavat sovitut asiakaskäynnit myös poikkeusaikana (korona)

Liedon kunnan rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan syntymistä ja säilymistä.

Huolehdimme yleisen edun huomioon ottamista, sekä luvanhakijoiden ja naapurien oikeusturvan takaamisesta rakentamisessa.

Ennakko-ohjauksella varmistetaan rakennusten soveltuvuus ympäristöön ja kunnan yleiseen rakennuksissa noudatettavaan linjaan sekä valvotaan voimassaolevien ohjeiden ja määräysten noudattamista rakentaessa.

Rakennustarkastajien vastaanottoajat ilman ajanvarausta ke 15:00 - 17:00.

Vastaava työnjohtaja tilaaa katselmukset Mikko Holmberg 050 4616482 tai Niklas Järvi 050 4355158

LVI-katselmukset suorittaa Mikko Holmberg 050 4616482                                          
 

Tiedustelut vanhoista rakennusluvista osoitteella rakennusvalvonta@lieto.fi