Nuohous

Lain mukaan kiinteistön omistajalla ja/tai haltijalla on velvollisuus huolehtia säännöllisestä nuohouksesta. Liedossa asiakas voi 1.1.2019 alkaen valita itse nuohoojan.

Pelastuslaki muuttui 1.1.2019 nuohouksen osalta siten, että pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite huolehtia nuohouspalveluiden järjestämisestä.

  • Kiinteistöllä on nuohousvelvoite, josta kiinteistönomistaja huolehtii.
  • Nuohouksen määrävälit: vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.
  • Nuohoojalla on velvollisuus kirjallisesti ilmoittaa pelastuslaitokselle havaitsemistaan vakavista turvallisuuspuutteista: tulisijan tai savuhormin puutteet, puuttuvat tai liian heikkokuntoiset tikkaat, kattokulkutien osat tai katon turvavarusteet.
  • Nuohooja hinnoittelee vapaasti oman työnsä.
  • Nuohouksesta syntyvät reklamaatiot käsittelee jatkossa kuluttaja-asiamies tai kunnan kuluttajaneuvoja.
  • Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle suoritetusta nuohoustyöstä todistus, josta tulee selvitä rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet.
  • Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala.

Pelastuslain muutos nuohouksen osalta tulee voimaan 1.1.2019, jolloin Varsinais-Suomessa osa nuohouspiireistä on niin sanotun vapaan nuohouskilpailun alaisia. Näiden nuohouspiirien alueella voi kuka tahansa nuohoojan pätevyyden omaava henkilö tarjota lainmukaista nuohouspalvelua. Kaikissa Varsinais-Suomen nuohouspiireissä siirrytään vapaaseen kilpailuun viimeistään 1.7.2019, jolloin lain siirtymäaika on päättynyt.

Liedossa (piiri 24)  asiakas voi 1.1.2019 alkaen valita itse nuohoojan.

Nuohous

Nuohous on savuhormien ja tulisijojen puhdistamista palamisjätteestä. Savuhormit ja tulisijat on nuohottava säännöllisesti, jottei palamisjäte syttyisi. Säännöllinen nuohoaminen edistää myös energian taloudellista käyttöä.